Přihláška

PŘIHLÁŠKA

Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly zpracovány do databáze členů Společnosti Parkinson, o.s., bez poskytnutí 3. osobě (výjimku tvoří jméno a adresa firmě distribuující časopis Parkinson) při zachování ochrany osobních dat ve smyslu zákona č.101/2000Sb. Souhlasím, aby mé fotografie byly využity pro potřeby webu SP a časopisu Parkinson.

Ulice, číslo domu, obec, PSČ
Případně osobu, která vám může předat vzkaz

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

PENAM Město Pardubice PS Brno Medtronic