Přihláška

OLOMOUC

Kontakty
Předsedkyně: Dagmar Dupalová
Tel.: +420 604 209 687
E-mail: Z8twRb2-binv5f56LTHz5-29g

Pravidelné akce

Parkinson Klub Olomouc je jedním z regionálních klubů Společnosti Parkinson, z. s. V klubu je registrováno
39 členů. Práci klubu zajišťuje volený výbor čítající předsedu klubu, místopředsedu a člena výboru. Odborným garantem je prof. MUDr. Petr Kaňovský Csc., přednosta Neurologické kliniky FN Olomouc.

 Co vám nabízíme

2x ročně setkání s odbornou přednáškou a kulturní vložkou

Pravidelné měsíční schůzky – základy logopedie, ergoterapie, paměťové a společenské hry

Rehabilitační cvičení
v Olomouci-Neředíně, rehabilitační centrum – každou středu a pátek 10.00 – 11.00 hod.,
v Uničově, dům pečovatelské služby – každé pondělí 15.00 – 16.00 hod.

Sportovní akce – podzimní turnaj v bowling

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Světový den Parkinsonovy nemoci – výstup na Svatý Kopeček

Účast na akcích pořádaných Společností Parkinson, z. s. a regionálních klubů

Návštěvy výstav, muzeí, výlety dle zájmu členů

Účast na rekondičních pobytech pořádaných Společností Parkinson, z. s.

Dovolte nám, prosím, pozvat Vás, kteří jste stiženi PN nebo pečujete o osoby takto nemocné, ke členství v klubu
a tak alespoň částečně čerpáním nabízených služeb vylepšit kvalitu života.

Podporují nás

Podporují nás

Činnost PK Olomouc, Společnost Parkinson, z. s podporují:

Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc,
John Crane a.s.

Podpořte nás

Podpořit nás můžete na č. ú. 1766806504/0600. Děkujeme.

Jihočeský kraj ÚL Desitin Hofmeister