Přihláška

Časopis PARKINSON

Čestné uznání
získal časopis PARKINSON v prosinci 2021 od VVOZP
(Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením)

Už 67. vydání časopisu Společnosti Parkinson samo o sobě dokládá práci, kterou s neutuchající intenzitou vynakládá paní Zdislava Freund a její kolegyně a kolegové. Je ovšem třeba dodat, že vydávání časopisu je „jen“ šlehačkou na dortu – už při letmém přečtení je zřejmé, kolik práce v organizování „klubového“ života „parkinsonici“ odvádějí.

Časopis přináší potřebné informace parkinsonikům, ale je i velmi přínosným čtením pro širokou veřejnost, protože, jak víme, jednou z největších překážek pro lidi s Parkinsonem je neinformovanost okolí o jejich nemoci.

Rozhovory s odborníky, předávání zkušeností i zprávy z akcí, vše ve velmi čtivé formě profesionálně graficky zpracované – to vše umísťuje časopis Parkinson na přední místo mezi podobnými tisky.

Časopis PARKINSON vydává

Společnost Parkinson, z. s., Volyňská 933/20, 10000 Praha 10, IČ60458887, reg. u Městského soudu v Praze pod č. zn. L6265. Registrace MK ČR E 7888IssN1 1212-0189.

Telefon: 774 443 561
E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz
č.ú.: 1766806504/0600 MONETA Money bank Praha
Vedoucí redakce: Zdislava Freund
Redakční rada: prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN, MUDr. Vojtěch Mach, doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Jazyková korektura: Kateřina Stránská
Grafické zpracování: TIGIS, spol. s r. o.
Tisk: TIGIS, spol. s r. o.
Distribuce: ADIservis

Náklady na vydávání časopisu PARKINSON jsou hrazeny z dotace Úřadu vlády ČR

Další čísla

Plzeňský kraj ÚV ČR Magnus Olomoucký kraj