Přihláška

Historie

Společnost Parkinson, z. s. byla založena roku 1994 jako pacientská organizace s celostátní působností. Postupně zakládá kluby ve městech, kde podporuje jako hlavní činnost skupinová cvičení.

Od roku 1997 vydává vlastní časopis PARKINSON, začíná organizovat rekondiční pobyty, vstupuje do EPDA - Evropské asociace pro PN.

V roce 2014 otevírá Poradenké centrum.

Upozorňuje na nutnost respektovat specifika péče o pacienta s Parkinsonovou nemocí ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních.

Tradičními projekty organizace jsou skupinová cvičení v klubech podpořená dotací MZČR a krajských úřadů ve výši 70%, také ozdravné pobyty pořádá s podporou regionálních institucí nebo ve vlastní režii.

Desitin PENAM Ministerstvo zdravotnictví České republiky ÚV ČR