EPDA Facebook

Sportovní hry parkinsoniků Zlínského kraje

Vydáno: 9.8.2018, 00:43
Rubrika: Zlín, Články | komentáře (0)

Sportovní hry parkinsoniků Zlínského kraje

Soutěže jsou určeny nemocným PN. Soutěží se v 6 disciplínách (kroužky, střelba a kopy na branku, člunkový běh, rovnováha, chůze s hůlkami). Je možné soutěžit
v libovolném počtu disciplín.

Kategorie: ženy, muži, každá disciplína se hodnotí samostatně
Kdy a kde: pondělí 20. srpna 2018, Sokolovna Otrokovice
Vstupní poplatek: 100,- Kč (startovné, pitný režim, káva, čaj)
Prezence: do 12:30 hod (sokolovna bude otevřena od 11 hod)
Zahájení: 13:00 hod
Ukončení: cca 17:00 hod
Přihlášky: Přihlaste se nejpozději do 13. srpna mailem na adresu:
pk-zlin@spolecnost-parkinson.cz nebo telefonicky na tel.: 774 987 563
Doprovodný program: Můžete skládat puzzle, jezdit na koloběžkách, vyzkoušet nová náčiní – smovey, woudink, …
Akci finančně podporuje Zlínský kraj

Leták - Sportovní hry PK Zlín

Propozice PK Zlín

 

Členské příspěvky pro rok 2021

Částka   200 Kč (uvítáme i více)
 č.ú.  1766806504 / 0600
 variabilní symbol  2021
 specifický symbol  číslo průkazu (znáte-li)
 poznámka  jméno, adresa

 

 

 

 

 

 

Prosíme, plaťte příkazem v bance či poště, nepoužívejte složenku, nelze identifikovat plátce.