EPDA Facebook

Kolik stojí pobyt v domově pro seniory?

Vydáno: 19.8.2019, 08:26
Rubrika: Články, Sociální politika | komentáře (0)

Kolik stojí pobyt v domově pro seniory?

 

Přestože populace u nás stárne, domovy důchodců v Čechách a na Moravě nemají dostatek volného místa. Každoročně musejí odmítnout desítky tisíc žádostí o přijetí. Což je částečně způsobeno i tím, že někteří senioři si podávají více žádostí do různých domovů. To však nic nemění na tom, že většina domovů je plná až z 90 % a žadatelé na ubytování musejí čekat i několik let. Špatná je v tomto ohledu situace hlavně v Praze a Libereckém kraji, nejlépe je na tom naopak Jihočeský kraj.

Problémem však nejsou jen malé kapacity domovů, ale také ne vždy příliš přehledné informace o tom, pro jaký typ klientů je ten či onen domov určen. Při hledání vhodného domova důchodců vám může posloužit například Registr poskytovatelů sociálních služebspravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Další důležitou věcí, která by vás měla zajímat zvláště u domovů s pečovatelskou službou, je počet sociálních pracovníků pečujících o seniory.

Vzhledem k nízké prestiži, náročnosti a malému finančnímu ohodnocení, které jsou s touto profesí spjaty, může být v daném domově sociálních pracovníků nedostatek. A je pochopitelně rozdíl, jestli má jeden sociální pracovník na starosti 30, nebo 15 klientů. Čím větší počet seniorů musí obstarat, tím méně času může každému z nich věnovat individuálně. Neuškodí se také zajímat o kvalifikaci těchto pracovníků.

Kolik zaplatíte za jeden den v domově?

Domovy seniorů lze rozdělit na státní (spravované městem či obcí) a soukromé. Soukromé mohou v některých ohledech poskytovat lepší služby nebo větší komfort, raději se ale předem dobře obeznamte s jejich fungováním a také tím, co všechno si účtují. Samozřejmě nemohou po seniorech chtít více peněz, než jim dovoluje zákonný limit. Jde však o příspěvkové organizace, do kterých mohou přispívat příbuzní.

Podle zákona o sociálních službách může domov seniorů požadovat od klienta z jeho důchodu maximálně částku 380 Kč na den. Maximální výše úhrady za pobyt je stanovena na 210 Kč za den a za stravu 170 Kč na den. V souladu se zákonem o sociálních službách musí seniorovi po úhradě za ubytování a stravování zůstat minimálně 15 % z jeho příjmů. Lidé, kteří jsou závislí na péči druhé osoby, mají ze zákona nárok na sociální dávku – příspěvek na péči. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti (míře potřeby pomoci jiné osoby) klienta a pohybuje se v rozmezí 880 až 13 200 Kč měsíčně. Pokud senior žije v domově seniorů, má na tuto dávku nárok domov seniorů.

zdroj:měšec.cz