EPDA Facebook

První značka PARKINSON standard předána

Vydáno: 8.5.2016, 21:58
Rubrika: Krnov, PARKINSON standard | komentáře (0)

První značka PARKINSON standard předána

 

 

Na tuto událost jsme se sešli s parkinsoniky  a jejich rodinnými příslušníky dne 3. května 2016 v Domově pro seniory Krnov.

     Po pěti měsících jsme se opět setkali s předsedkyní Společnosti Parkinson, z. s., Zdislavou Freund.

     Členové Parkinson  klubu Krnov se schází v Domově pro seniory v Krnově a spolupráce s paní Terezkou Blažčíkovou, manažerkou kvality,  je na velmi dobré úrovni.  Od začátku se paní Blažčíková zajímala o projekt značka PARKINSON standard, který se musel  tzv. doladit a nyní je ve finální podobě. Zájem, snaha o informovanost a novinky jsou vítané na obou stranách.

   DSCN1609  Na tuto událost jsme se sešli s parkinsoniky  a jejich rodinnými příslušníky v Domově pro seniory Krnov. Vystavený Roll-up Společnosti Parkinson, z.s., letáčky, brožurky, časopisy a také napečené koláčky, byly signálem, že se jedná o oslavu.

     Zaplněný sál zazněl zpěvem a tóny klavíru, to děvčata z hudební školy ozdobila akci půlhodinovým programem.

     Po té se ujala slova paní ředitelka Šutkovská a představila přítomným předsedkyni Parkinson klubu Krnov, Anežku Matochovou a předsedkyni Společnosti Parkinson, z. s., paní  Zdislavu Freund. O projektu PARKINSON standard a o Parkinsonově nemoci podala informace autorka projektu, paní Zdislava Freund v příjemné atmosféře zakončené potleskem od seniorů, parkinsoniků, pracovníků Domova pro seniory i redaktorek regionálního tisku.

     DSCN1616Pak došlo na vlastní předání Osvědčení a první značka PARKINSON standard je udělena. Přípitkem se stvrzuje spolupráce a fotoaparáty cvakají …                                                                                                            

     Parkinsonici pokračovali v debatě i po té, co se sál vyprázdnil, někteří potřebovali radu či vysvětlení od paní předsedkyně Freund. Posezení v kruhu, dobrá atmosféra, přátelský smích a nakonec i společné fotografie.

     Při loučení zaznělo přání brzkého shledání, jelikož další akcí budou zahradní slavnosti k 25. výročí založení Domova pro seniory Krnov.

 

Děkujeme paní předsedkyni Freund za milou návštěvu i za zdařilou celou akci.

Za Parkinson klub Krnov

Matochová Anežka

 

OSVĚDČENÍ oblé

 

logo projekt

logo meetodika

logo osvědčení

 

Formulář pro zájemce

 

KONTAKT

Zdislava Freund  774443561

freund@spolecnost-parkinson.cz

 

 

Seznam držitelů osvědčení o značce 

PARKINSON standard

DS Krnov Rooseveltova 214/51 79401 Krnov
Kont osoba: ředitelka – Bc. Hana Šutovská Tel.: 554 684 611 Mobil : 602 793 844 E-mail: h.sutovska@dskrnov.cz
 
Domovinka Plzeň Úslavská 75 236 00 Plzeň
Kont osoba: Mgr. Bohumila Hajšmanová Mobil : 603 195 840 E-mail: hajsmanova@domovinka.cz www.domovinka.cz
 
Domov pro osoby se zdrav.postižením H.B. U Vrbky 486 33012 Horní Bříza
Kont.osoba: ředitel Mgr. Jiří Horník Tel: 377 338 253 E-mail: hornik@domovhb.cz
 
Domov klidného stáří Žinkovy, Žinkovy 89
33554 Žinkovy
Kont. osoba: Mgr. Jana Tolarová, Telefon: 607939090, E-mail:  reditel@dkszinkovy.cz