EPDA Facebook

PARKINSONOVA NEMOC V KOSTCE

Vydáno: 12.12.2019, 09:20
Rubrika: Odborné články | komentáře (0)

PARKINSONOVA NEMOC V KOSTCE

 

O Parkinsonově nemoci

Parkinsonova nemoc je progresivní neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance). Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami (neurony).
Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Znamená to, že jde o chronické onemocnění zhoršující se v čase. Příznaky onemocnění jsou známy již od starověku, ale nemoc byla popsána a přesněji specifikovaná až v roce 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem.
Příznaky:

Průběh a příznaky jsou u každého člověka individuální a mohou se tedy projevit odlišně. První symptomy bývají vcelku nenápadné, patří mezi ně rychlejší únava, pocity tuhosti a těžkosti končetin, křeče, zpomalení chůze a zvýšená sekrece slin, slz a potu. V úzké souvislosti s nedostatkem dopaminu se objevuje nejtypičtější příznak, a to třes. Většinou se projevuje jen v klidu, při aktivním pohybu náhle mizí. Mezi další projevy patří svalová ztuhlost (rigidita), pomalé nekoordinované pohyby, obličej s minimální mimikou (tzv. maska) a šouravá chůze v předklonu. S postupem času jsou příznačné i poruchy rovnováhy, pády, vegetativní obtíže (zácpa) a inkontinence moči (porucha močení). Časté jsou i problémy s komunikací, obtížná artikulace (tichý, monotónní projev), těžkosti s psaním (zmenšování písma) a zahájením jakéhokoli pohybu. Úzkost, demence, deprese, ztráta pozornosti až zmatenost a ztráta paměti nejsou podmínkou, ale jejich výskyt je poměrně častý.
Parkinsonova nemoc nemilosrdně vstupuje do života nemocných, zasahuje všechny oblasti jejich života a znemožňuje jim žít kvalitní a plnohodnotný život. 
Léčba:

Většinou nelze dopředu předvídat, koho toto onemocnění postihne, protože stále ještě není známá příčina jejího vzniku. Žádná účinná prevence tohoto onemocnění bohužel neexistuje. Je to zatím neléčitelné onemocnění.

Jsou dostupné látky, které jsou schopny nahradit produkci dopaminu. Za jeden z nejúčinnějších je považován preparát levodopa.
Invazivní zásahy jako hluboká mozková stimulace a Duodopa pumpa dokáží tlumit mimovolní pohyby, ale nezastaví postup nemoci, jen tlumí příznaky.
Intenzivním pohybem a trénováním mozkových aktivit lze ale nástup pozdních komplikací oddálit a vést dlouhou dobu takřka plnohodnotný život.

UCB příručky

Nově vydané příručky obsahující komplexní informaci o Parkinsonově nemoci vydala firma UCB.

Jsou k dispozici v kanceláři Společnosti Parkinson, z. s. i  zde v elektronické podobě.

 

POHYBOVÉ PORUCHY PŘI PN

 

NEMOTORICKÉ PROJEVY PŘI PN

 

cvič nemotorika

PUBLIKACE

 

 

Nejnovější publikací vydanou Společností Parkinson, z. s.
v roce 2017 je 

PARKINSONOVA NEMOC A DOMÁCÍ PÉČE

autorky Terezy Kaplanové, vnučky pacienta s PN, jako výběr z její bakalářské práce. Můžete ji získat v kanceláři SP ve Volyňské ul. v Praze osobně, nebo požádat o její zaslání poštou.

Jak pečovat

 

 

Brožurku

PARKINSON DO KAPSY


vydala Společnost Parkinson, z. s. dle materiálů EPDA
v roce 2013 a je k dispozici v kanceláři Společnosti
ve Volyňské ulici.

brožura obálka 

 

*******  Ve spolupráci s EPDA (Evropskou asociací pro Parkinsonovu nemoc) vydala Společnost Parkinson, z. s. tři publikace ŽIVOT S PARKINSONOVOU NEMOCÍ a jsou též k dispozici v kanceláři Společnosti. 

Zde je mmožné si je stáhnout v elektronické podobě :

Život s PN I.

Život s PN II.

Život s PN III.

životspn1  životspn2  životspn3