EPDA Facebook

PK Žďár nad Sázavou

Vydáno: 4.2.2013, 00:11
Rubrika: Žďár nad Sázavou | komentáře (0)

 PK Žďár nad Sázavou

 

O činnosti Parkinson klubu

PARKINSON KLUB Žďár nad Sázavou

<186-17474-17474 onclick="window.show('/index.php?cmd=show&imageID=17474&title=',600,282)" height="282" width="600" src="/res/data/017/001886_05_017474.jpg" alt="">
Klub Parkinson byl v našem městě založen na podnět vedoucího sociálního odboru města ing. Petra Krábka a předsedy klubu Pardubice Jiřího Valy, který si dal za úkol rozšířit počet klubů. Zakládajících členů bylo 6, později 12 jak apoštolů, všichni nemocní PN. Nedaří se nám razantně zvýšit počet členů, protože potenciální zájemci nejsou ve velké většině schopni samostatně se dopravit na jakoukoliv akci a nemohou se tak aktivně zúčastňovat ani našich schůzek.

Scházíme se poslední pátek v měsíci v klubu seniorů, který velkoryse poskytuje naše město aktivitám svých starších občanů. Zde také cvičíme. Máme vynikající cvičitelku Mgr. Sabinu Kopčákovou, která si nás vzala pod svoje křídla a dává nám někdy pěkně zabrat. Ve městě máme velikou podporu a budiž jim za to dík. Dík také za grant.

Aktivita:

Pořádáme různá setkání, výborná byla beseda s psychiatrem, které se zúčastnili i naši životní partneři a děti a byli tak informování i oni o specifikách života s Parkinsonikem. Byli jsme také na Řípu při tradičním výstupu při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci. Společně navštěvujeme kulturní akce ve městě.

Hodně si slubujeme od nově otevřeného relaxačního centra v našem městě.

Snažíme se zúčastňovat aktivně akcí našich sousedních klubů.Byli jsme na oslavách v Havlíčkově Brodě, letos v Pardubicích, kde jsme oplatili jejich návštěvu našeho města v minulém roce. S klubem z Litomyšle jsme společně poobědvali na Maršovské rychtě při jejich návštěvě našeho regionu. Všichni jsou u nás srdečně vítáni.

 

Náš klub je otevřen všem, kteří jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s touto nemocí, ať už jsou sami nemocní, či pečují o některého člena rodiny.

Přijďte mezi nás
Benešová - Žďár Parkinson klub Žďár nad Sázavou, Společnost Parkinson, z. s.
Předsedkyně Marie Benešová
Mobil 607779384
E-mail marie.benesova@unet.cz

 

Aktivity Parkinson klubu Žďár nad Sázavou podporuje Město Žďár nad Sázavou

logo zdar n sazavou