EPDA Facebook

O KLUBU

Vydáno: 8.12.2014, 21:46
Rubrika: Praha | komentáře (0)

O KLUBU

 O KLUBU

Pražský klub Společnosti Parkinson, Parkinson klub Praha, se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci v klubovně Domova sociální péče Hagibor. Na těchto schůzích členů klubu jsou členové informováni o chystaných akcí, o akcích již proběhlých, o činnosti a novinkách ve Společnosti Parkinson a především jsou v kontaktu se svými přáteli.

Klub poskytuje svým členům především možnost pravidelného cvičení. Středeční rehabilitační tělocvik vedený fyzioterapeuti z Neurologické kliniky v Kateřinské ul. a logopedem vedená logopedická cvičení jsou členy klubu hojně navštěvovaná. Snažíme se také zajistit pro své členy možnost cvičení v bazénu.

Kromě této komplexní rehabilitační péče organizujeme (pro naše členy a se svými členy) další zajímavé akce. Přesný výčet by byl příliš dlouhý, ale zmiňme alespoň ty nejzajímavější z nich, které si získaly velkou oblibu a proto se staly tradičními akcemi našeho klubu (každoroční opakování): Pochod z Dubče do Dubče, Bowlingová klání, Víkendové pobyty (např.pod Křivoklátem), vycházky po Praze a do jejího okolí, návštěva zajímavých výstav a setkání u členů klubu (Buřtování u Večlů).

Důležitý je pro náš klub také kontakt s ostatními kluby Společnosti Parkinson, proto vyjíždíme na rekondiční pobyty (zejména na Štikov), absolvujeme každoroční výstup na horu Říp, účastníme se sportovních akcí (Parkinsoniáda na Slovácku, sportovní dny v Předměřicích a nBowling v Olomouci).

Důležitou součástí aktivit klubu jsou vzdělávací akce, především tedy odborné přednášky našich předních odborníků (odborníků spolupracujících se Společností Parkinson). Navštívil nás Doc. Jan Roth (přednáška na téma „Parkinsonova choroba), Doc. Robert Jech a MUDr. Petra Havránková („Život s Duodopou“), MUDr. Petr Dušek („Osobnost a Parkinsonova choroba“) a také MUDr. Uhrová („Psychické obtíže u osob s Parkinsonovou chorobou“). Pravidelně byly zařazovány zajímavé a oblíbené přednášky zaměřené na literaturu (její historii) a na historii židovství, které pro klub připravovala paní Lea Skácelová.

Jako klub se snažíme reprezentovat naši společnost a informovat veřejnost o nemoci na různých veletrzích a konferencích (Veletrh Non-handicap v Praze, Veletrh Neziskovém, Šikovné ruce v Lysé nad Labem) či pomocí příspěvků v časopisech. Pražský klub se také zapojil do projektu Muzikoterapie pro osoby s PN, kterou ve spolupráci s Neurologickou klinikou iniciovala Technická univerzita v Liberci. Někteří naší členové jsou také zapojeni do vytváření divadelního představení, které bude mít premiéru v březnu roku 2013.

Akcí pořádaných pražským klubem je celá řada a jsou mezi členy oblíbené.

 

Klíma Parkinson klub Praha, Společnost Parkinson, z. s.
Předseda Ing. František Klíma
Mobil 604590597
E-mail frklima@gmail.com
Web PRAHA 

 

 

 

 

 

Přihláška za člena Společnosti Parkinson, z. s.

logo PK Praha

 

PK Praha