EPDA Facebook

Bude letos výstup na horu Říp ?

Vydáno: 19.3.2022, 09:19
Rubrika: Praha, Články | komentáře (0)

Bude letos výstup na horu Říp ?

 

BUDE, ALE ....

Bude letos tradiční výstup na Říp?

 

Bude, ale…

Posledních několik let se z výstupu na Říp stala opravdu velká akce, kterou navštívilo okolo 150 účastníků. Z Prahy byl vypraven autobus, v Krabčicích byl zajištěn sál, ozvučení, kulturní vystoupení, firma paní Staňkové nám uvařila a všem roznesla dobrý oběd, po kterém následoval výborný věneček místní pekařky.

Firma Adiservis poskytla už čtyři terénní vozy, které se několikrát otočily, aby vyvezly nahoru a pak zase dolů méně zdatné účastníky. A to je hlavní důvod, proč už výstup na Říp nebude organizován v této původní podobě. Nebyli jsme na Řípu sami a provoz terénních aut, mimochodem zakázaný, omezoval další návštěvníky.

Areál už také nepatří pod správu Krabčic, tudíž pod pana starostu, který nám vycházel velmi vstříc.

Dvouletá koronavirová nucená přestávka se tak stala předělem v organizaci výstupu na Říp.

 

Pro skalní příznivce dubnového výstupu navrhuji pojmout letošní výstup jako „batůžkovou“ akci.

Na hoře Řípu se sejdeme v neděli 10. dubna ve 12 hodin, po vlastní ose.

Záleží na počasí, na možnostech dopravy – a třeba se nás tam sejde jenom pět.

V kanceláři ve Volyňské ulici je možné vyzvednout si pláštěnku. A nezapomeňte si svačinu!

chlebník

 

Klíma Parkinson klub Praha, Společnost Parkinson, z. s.
Předseda Ing. František Klíma
Mobil 604590597
E-mail frklima@gmail.com
Web  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akce PK Praha

 

 Výlet do Prokopského údolí  9.7. 2022 ve 14:00.