EPDA Facebook

Vzhůru na hrad

Vydáno: 27.11.2020, 09:17
Rubrika: Pardubice | komentáře (0)

Vzhůru na hrad

 

Dne 21. srpna se uskutečnil plánovaný výlet na státní hrad Pernštejn. Odjezd minibusem byl
stanoven na 8. hodinu, a to již tradičně od Pivovaru Pardubice. Zde se nakonec sešlo 16
účastníků zájezdu, 4 nahlášení členové se na poslední chvíli omluvili. Sluníčko svítilo od
samého rána a slibovalo pěkný teplý den. Stačilo jen nasednout a hurá na hrad.


Cesta vesele ubíhala a po 2 hodinkách se před námi objevila nádherná silueta středověkého
sídla pánů z Pernštejna. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu nebyla dotčena
dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější
renesanční sídlo.PA3
Prohlídka zkráceného základního okruhu trvala necelou hodinku, během níž nás průvodce
seznámil se zajímavou historii a architekturou této památky. Obdiv si zaslouží především
starší členové a členové se zhoršenou pohyblivostí, kteří tuto fyzicky náročnou prohlídku
úspěšně zvládli.PA2
Pro načerpání nových sil jsme se přesunuli do blízké hospůdky, kde jsme posilnili výborným
obědem a dobře vychlazeným pivem. Mohli jsme se tedy vydat na další pouť.
Zamířili jsme do Poličky. Město se pyšní krásným historickým jádrem, které obepínajjí
nejzachovalejší kamenné hradby ve střední Evropě. Opevnění s 19 baštami má délku
1 200 m. Po prohlídce města jsme se plni dojmů vydali na cestu domů.

PK Pardubice

Šimon

Přeseda klubu:

PETR ŠIMON

Telefon

775954466

E-mail

 petrstepanka@atlas.cz

     

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ 2022

 

Členové PK Pardubice cvičí pravidelně každé úterý (mimo školních prázdnin) v tělocvičně ZŠ Štefánikova Pardubice

Vždy od 16:00 do 17:00.

Sraz u tělocvičny ZŠ.

 

CVIČENÍ V BAZÉNU 2022 - Plavecký areál Pardubice - Aqua centrum

1. pololetí 2022 2. pololetí 2022

 

12.1. + 26.1. 7. 9. + 21.9.

9.2. + 23.2. 5.10. + 19.10.

9.3. + 23.3. 2.11. + 16.11. + 30.11.

6.4. + 20.4. 14.12.

4.5. + 18.5.

1.6. + 15.6.

Celkem naplánováno 20 návštěv.

Jedná se o středy od 12:40 do 14:00 hodin.

Sraz v 12:30 u vstupní recepce Plaveckého areálu Pardubice

 

SETKÁVÁNÍ ČLENŮ V CENTRU PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - PARDUBICE, POLABINY v r. 2022

Jedná se o čtvrtky od 14:00 hodin - vždy jednou měsíčně (mimo letních prázdnin)

Termíny: 27.1. + 24.2. + 24.3. + 21.4. + 19.5. + 30.6.2022