EPDA Facebook

PK Olomouc pořádá 29. setkání členů klubu

Vydáno: 8.10.2014, 00:24
Rubrika: Olomouc | komentáře (0)

PK Olomouc pořádá 29. setkání členů klubu

  Dovolujeme si Vás pozvat na

29. setkání členů Klubu Parkinson Olomouca jejich rodinných příslušníků, lékařů, zdravotnických pracovníků

a dalších sympatizujících občanů


Setkání se bude konat

v pondělí dne 13. října 2014 v 15.00 hod.

v přednáškovém sále Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci, I. P. Pavlova 6

Připravili jsme pro Vás:

odbornou přednášku: „ERGOTERAPIE u Parkinsonovy nemoci“

Kučerová Marcela diplomovaný specialista

přednáška bude doplněna praktickou ukázkou cvičení.

seznámení s plánem činností klubu

jiné informace


Na Vaši účast se těší:

Členové výboru Klubu Společnosti Parkinson v regionu Olomouc

Marie Salavcová, Martin Pátek, Radomil Žert


PARKINSON KLUB OLOMOUC

foto Dagmar Dupalová Parkinson klub Olomouc, Společnost Parkinson, z. s.
Předsedkyně Mgr. Dagmar Dupalová, Ph.D.
mobil 604209687
Email dagmar.dupalova@upol.cz

Parkinson Klub Olomouc je jedním z regionálních klubů Společnosti Parkinson, z. s. V klubu je registrováno 39 členů. Práci klubu zajišťuje volený výbor čítající předsedu klubu, místopředsedu a člena výboru. Odborným garantem je prof. MUDr. Petr Kaňovský Csc., přednosta Neurologické kliniky FN Olomouc.

 Co vám nabízíme

 • 2x ročně setkání s odbornou přednáškou a kulturní vložkou

 • Pravidelné měsíční schůzky – základy logopedie, ergoterapie, paměťové a společenské hry
 • Rehabilitační cvičení v Olomouci-Neředíně, rehabilitační centrum – každou středu a pátek 10.00 – 11.00 hod. , v Uničově, dům pečovatelské služby – každé pondělí 15.00 – 16.00 hod.

 • Sportovní akce – podzimní turnaj v bowling
 • Vánoční turnaj ve stolním tenis

 • Světový den Parkinsonovy nemoci – výstup na Svatý Kopeček

 • Účast na akcích pořádaných Společností Parkinson     z. s. 
  a regionálních klubů

 • Návštěvy výstav, muzeí, výlety dle zájmu členů

 • Účast na rekondičních pobytech pořádaných Společností Parkinson,z. s.

Dovolte nám prosím pozvat Vás , kteří jste stiženi PN nebo pečujete o osoby takto nemocné, ke členství v klubu a tak alespoň částečně čerpáním nabízených služeb vylepšit kvalitu života.

Cvičení v klubu podporuje MZČR v rámci projektu Rehabiitační cvičení oro osoby s Parkinsonovou nemocí

MZCR_CMYK_p

Činnost PK Olomouc, Společnost Parkinson, z. s podpořil v roce 2019:

Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc,
John Crane a.s.

logo-olomouckeho-kraje

OLOMOUC město

John Crane logo

Děkujeme