EPDA Facebook

OLOMOUCKÝ ŘÍP 2013

Vydáno: 14.4.2013, 20:35
Rubrika: Olomouc | komentáře (0)

OLOMOUCKÝ ŘÍP 2013
Olomoucký  „ Říp“

Dne  13.4.2013  se v Olomouci u příležitosti světového dne Parkinsonovy choroby  uskutečnil výstup na Svatý Kopeček. Členové Klubu Parkinson Olomouc se zde setkali s členy Klubu Ostrava. Někteří účastníci dojeli na Sv.Kopeček autobusem, někteří si dali za cíl , že vystoupají po svých ze stanice Samotišky. Samotný výstup není pro  zdravého  člověka  nijak náročný, obdiv patří však nemocným  parkinsonikům,  zvláště paní Marii, která bude letos slavit své 4x 20 narozeniny a výstup o 2 berlích  s menšími přestávkami zvládla.

Po nedorozumění  v cukrárně, jsme v 11,30 absolvovali prohlídku basiliky Navštívení Panny Marie. Basilikou nás provázel pan kaplan, od kterého jsme na památku dostali obrázek Panny Marie.

Vystoupali jsme až do zvonice po strmých schodech (další část pomyslného výstupu  na Říp).

Zde jsme  vyslechli  současné zvonění všech zvonů, jehož zahájení jsme očekávali s prsty na uších. I přes jejich ucpání byl zvuk velmi intenzivní a po pozastavení zvonů ještě dozníval.  Po prohlídce zvonice jsme se podívali ještě do kopule a obrazárny s portréty představených baziliky. Na závěr nám pan kaplan ukázal hru na varhany,  na jeho nabídku,  kdo si chce na ně zahrát, reagoval pan Žert a zahrál  nám na ně.

Splnil si tak svůj  dávný sen.

Po návštěvě basiliky jsme čekali na spojení s ostatními účastníky Řípu, které se však neuskutečnilo.

Setkání bylo ukončeno obědem a rozloučením se účastníků.

Většina účastníku zamířila do svých domovů, 4 členové se vydali na prohlídku místní ZOO. Prohlídka byla zajímavá, až na aprílové počasí, kdy nás zastihl prudký déšť, který posléze vystřídalo sluníčko.

Domnívám se, že výstup na Sv.Kopeček  se povedl a účastníci na něj budou rádi a dlouho vzpomínat.

A Z

Přílohy

OLOMOUCKÝ ŘÍP 2013

PARKINSON KLUB OLOMOUC

foto Dagmar Dupalová Parkinson klub Olomouc, Společnost Parkinson, z. s.
Předsedkyně Mgr. Dagmar Dupalová, Ph.D.
mobil 604209687
Email dagmar.dupalova@upol.cz

Parkinson Klub Olomouc je jedním z regionálních klubů Společnosti Parkinson, z. s. V klubu je registrováno 39 členů. Práci klubu zajišťuje volený výbor čítající předsedu klubu, místopředsedu a člena výboru. Odborným garantem je prof. MUDr. Petr Kaňovský Csc., přednosta Neurologické kliniky FN Olomouc.

 Co vám nabízíme

 • 2x ročně setkání s odbornou přednáškou a kulturní vložkou

 • Pravidelné měsíční schůzky – základy logopedie, ergoterapie, paměťové a společenské hry
 • Rehabilitační cvičení v Olomouci-Neředíně, rehabilitační centrum – každou středu a pátek 10.00 – 11.00 hod. , v Uničově, dům pečovatelské služby – každé pondělí 15.00 – 16.00 hod.

 • Sportovní akce – podzimní turnaj v bowling
 • Vánoční turnaj ve stolním tenis

 • Světový den Parkinsonovy nemoci – výstup na Svatý Kopeček

 • Účast na akcích pořádaných Společností Parkinson     z. s. 
  a regionálních klubů

 • Návštěvy výstav, muzeí, výlety dle zájmu členů

 • Účast na rekondičních pobytech pořádaných Společností Parkinson,z. s.

Dovolte nám prosím pozvat Vás , kteří jste stiženi PN nebo pečujete o osoby takto nemocné, ke členství v klubu a tak alespoň částečně čerpáním nabízených služeb vylepšit kvalitu života.

Cvičení v klubu podporuje MZČR v rámci projektu Rehabiitační cvičení oro osoby s Parkinsonovou nemocí

MZCR_CMYK_p

Činnost PK Olomouc, Společnost Parkinson, z. s podpořil v roce 2019:

Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc,
John Crane a.s.

logo-olomouckeho-kraje

OLOMOUC město

John Crane logo

Děkujeme