EPDA Facebook

Odešel Josef SALAVEC

Vydáno: 18.5.2017, 21:43
Rubrika: Olomouc | komentáře (3)

Odešel Josef SALAVEC

 

Ve čtvrtek 18. května 2017 zemřel Josef Salavec z Olomouce.

Vzpomínka na Josefa Salavce

Ve čtvrtek 18. května v 16 hod nás navždy opustil Pepa Salavec z Olomouce. Tuto smutnou zprávu zveřejnil na sociální síti jeho syn Martin Salavec. Zarmoucené ohlasy členů jeho rodiny i přátel svědčí o Pepově oblibě. Pro nás ve Společnosti Parkinson byl výborný kamarád, obětavý člověk, skvěle hrál stolní tenis a ve všem jsme se na něho mohli spolehnout. Společně se svou ženou Maruškou obětavě vedli olomoucký klub, pořádali vyhlášené a oblíbené turnaje v bowlingu a stolním tenisu, organizovali rekondiční pobyty.

Přejeme celé rodině upřímnou soustrast. Je nám to všem moc líto, budeme na tebe, Pepo, vzpomínat. Tvá cesta životem byla výrazná, plná dobra, úsměvů a lásky.

Ing. Zdenka Kymlová

 18-IMG_5046

PARKINSON KLUB OLOMOUC

foto Dagmar Dupalová Parkinson klub Olomouc, Společnost Parkinson, z. s.
Předsedkyně Mgr. Dagmar Dupalová, Ph.D.
mobil 604209687
Email dagmar.dupalova@upol.cz

Parkinson Klub Olomouc je jedním z regionálních klubů Společnosti Parkinson, z. s. V klubu je registrováno 39 členů. Práci klubu zajišťuje volený výbor čítající předsedu klubu, místopředsedu a člena výboru. Odborným garantem je prof. MUDr. Petr Kaňovský Csc., přednosta Neurologické kliniky FN Olomouc.

 Co vám nabízíme

 • 2x ročně setkání s odbornou přednáškou a kulturní vložkou

 • Pravidelné měsíční schůzky – základy logopedie, ergoterapie, paměťové a společenské hry
 • Rehabilitační cvičení v Olomouci-Neředíně, rehabilitační centrum – každou středu a pátek 10.00 – 11.00 hod. , v Uničově, dům pečovatelské služby – každé pondělí 15.00 – 16.00 hod.

 • Sportovní akce – podzimní turnaj v bowling
 • Vánoční turnaj ve stolním tenis

 • Světový den Parkinsonovy nemoci – výstup na Svatý Kopeček

 • Účast na akcích pořádaných Společností Parkinson     z. s. 
  a regionálních klubů

 • Návštěvy výstav, muzeí, výlety dle zájmu členů

 • Účast na rekondičních pobytech pořádaných Společností Parkinson,z. s.

Dovolte nám prosím pozvat Vás , kteří jste stiženi PN nebo pečujete o osoby takto nemocné, ke členství v klubu a tak alespoň částečně čerpáním nabízených služeb vylepšit kvalitu života.

Cvičení v klubu podporuje MZČR v rámci projektu Rehabiitační cvičení oro osoby s Parkinsonovou nemocí

MZCR_CMYK_p

Činnost PK Olomouc, Společnost Parkinson, z. s podpořil v roce 2019:

Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc,
John Crane a.s.

logo-olomouckeho-kraje

OLOMOUC město

John Crane logo

Děkujeme