EPDA Facebook

Činnost PK České Budějovice

Vydáno: 13.3.2022, 16:12
Rubrika: Č.Budějovice | komentáře (0)

Činnost PK České Budějovice

 

Zpráva o činnosti Parkinson klubu České Budějovice

 

Zpráva zahrnuje období od června 2020 do 31.12.2021.

Zpráva rovněž předkládá výhled na rok 2022 a zahrnuje přehled hospodaření Klubu.

Zpráva o činnosti Parkinson klubu České Budějovice

 

Zpráva zahrnuje období od června 2020 do 31.12.2021.

Zpráva rovněž předkládá výhled na rok 2022 a zahrnuje přehled hospodaření Klubu.

Činnost v minulém období

Výroční schůze Parkinson klubu České Budějovice (dále jen Klub) v červnu 2020 byla z důvodu pandemie COVID-19 k dnešnímu dni poslední schůzí Klubu. Činnost Klubu po té do dnešní doby s malými výjimkami, viz níže, představovala cvičení v tělocvičně Nemocnice České Budějovice a v tělocvičně SZP ve Strakonicích v období, kdy to umožňovala epidemiologická situace a vládní nařízení. O letních prázdninách v červenci a srpnu se až na výjimky necvičí.

V Českých Budějovicích se cvičilo krátce na jaře 2020 a v září 2020. K obnovení cvičení došlo v září 2021 a bez přerušení se cvičí do teď.

Ve Strakonicích se cvičilo v I. čtvrtletí 2020, od června do září 2020, v červnu 2021 a naposled v září 2021- K obnovení cvičení dojde od března 2022.

V létě 2020 se šest členů Klubu (z toho 5 parkinsoniků) zúčastnilo rekondičního pobytu v Soběšicích v okrese Písek, organizovaném Parkinson klubem v Plzni. V první polovině roku 2021 připravilo vedení Klubu ve spolupráci s několika rehabilitačními zařízeními v Jihočeském kraji možnost pro členy zúčastnit se rekondičních pobytů. Prakticky však o ně nebyl zájem, pouze dvě členky této možnosti využily a zúčastnily se pobytu v zařízení Nová Louka u Albrechtic.

Na žádost studentky bakalářského studia Kateřiny Cmolové souhlasilo několik členů Klubu s vyplněním dotazníku, týkajícího se jejich osobních zkušeností s lékařskou péčí při jejich onemocnění a jejich konkrétních potíží. Předseda klubu zprostředkoval zaslání dotazníků jednotlivým členům k vyplnění. Dotazníky byly podkladem ke zpracování bakalářské práce studentky.

Vedení Klubu využilo v roce 2020 a 2021 nabídky dotačního titulu Krajského úřadu Jihočeského kraje pro hrazení určitých nákladů, spojených s činností klubu. Pro rok 2022 Klub o dotaci nežádal.

Plán činnosti – výhled pro rok 2022

Vše závisí od epidemiologické situace. Klub využívá prostory Komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích v majetku Magistrátu města České Budějovice. Magistrát v období červen 2020 až prosinec 2021 přerušovaně uzavíral prostory pro spolky a kluby v souladu s vládními nařízeními a epidemiologickou situací. Naposled k tomu došlo na podzim 2021, od března 2022 je možné opět objekty a prostory, včetně Klubu seniorů ve zmíněném Komunitním centru, využívat.

Pokud se epidemiologická situace opět nezhorší, mohl by se tak Klub vrátit k normální činnosti, jaká byla před pandémií.

Dál hodláme pokračovat v zajištění možnosti cvičit pro naše členy ve stejných zařízeních jako doposud – ve Strakonicích a Českých Budějovicích. V minulosti se cvičilo i v Táboře, tam se ale za celé období (červen 2020 až doposud) necvičí z důvodu věku a zdravotního stavu členů, kteří zde dříve cvičili.

Plánujeme zúčastnit se pravidelné akce Výstup na Říp pořádané u příležitosti světového dne Parkinsonovy nemoci.

Rovněž předpokládáme aktivnější spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením, která v popisovaném období spočívala pouze v komunikaci s NRZP a předávání informací členům.

 

Parkinson klub České Budějovice,

Společnost Parkinson, z. s.

 Předseda Petr Hořava
 Tel.: 604259414
 E-mail: horavaml@seznam.cz
 Web:  

 

 

 

 

 

SEZNÁMENÍ SE CVIČEBNÍMI AKTIVITAMI PK ČESKÉ BUDĚJOVICE     

Stává se nepsanou tradicí, že cvičení je pro parkinsoniky stejně důležité jako ve stravě základní potraviny.  PROČ ?  Inu, pohyb je základní dovedností od batolete a provází nás do samého konce života a když tuto dovednost nemáme, ztratíme téměř vše... Proto také základní motivací našich schůzek je pohyb a všechno kolem něj. 

Podívejme se na cvičební činnosti našeho klubu konkrétně.  

KDY cvičíme:

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Areál nemocnice - tělocvična
STŘEDA   15.30 - 16.30 hod.    

STRAKONICE 
Sdružení  zdravotně postižených  ČR,  Stavbařů 213
ČTVRTEK    14.00 - 15.00  hod.    

TÁBOR 
Klubovna v Domě s peč. službou na Pražském sídlišti
STŘEDA    od 14.00 hodin  

Nepodceňujme pohyb, protože jakákoliv pohybová aktivita je pro nás přínosem, co víc přímo i darem.  I malý pohyb je pohybem, to mějme vždy na paměti.  

cvičení ČB 2

Závěrem jeden slogan : 

AŤ JE ČTVRTEK NEBO STŘEDA, CVIČIT JE NÁM STÁLE TŘEBA             

Pavel Malý