EPDA Facebook

Elektronická přihláška za člena Společnosti Parkinson, z. s.

 
  • Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly zpracovány do databáze členů Společnosti Parkinson, o.s., bez poskytnutí 3. osobě (výjimku tvoří jméno a adresa firmě distribuující časopis Parkinson) při zachování ochrany osobních dat ve smyslu zákona č.101/2000Sb. Souhlasím, aby mé fotografie byly využity pro potřeby webu SP a časopisu Parkinson.

Ulice, číslo domu, obec, PSČ

Případně osobu, která vám může předat vzkaz


  

Přihláška

Přihlášku lze podat vyplněním vytištěného formuláře (klikni), nebo vyplněním jednoduchého elektronického formuláře vlevo.

Poštou vám příjde uvítací dopis s posledním časopisem a pokyny pro platbu členského příspěvku.

Vítejte mezi námi. 

Členské příspěvky pro rok 2022

Částka   300 Kč (uvítáme i více)
 č.ú.  1766806504 / 0600
 variabilní symbol  2022
 specifický symbol  číslo průkazu (znáte-li)
 poznámka  jméno, adresa
Splatnost 1. 1. 2022 - 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 


Upozornění: Výše členského příspěvku se mění na 300Kč

Prosíme, plaťte bankovním převodem, nepoužívejte složenku, je drahá a nelze identifikovat plátce.