EPDA Facebook

Elektronická přihláška za člena Společnosti Parkinson, z. s.

 
  • Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly zpracovány do databáze členů Společnosti Parkinson, o.s., bez poskytnutí 3. osobě (výjimku tvoří jméno a adresa firmě distribuující časopis Parkinson) při zachování ochrany osobních dat ve smyslu zákona č.101/2000Sb. Souhlasím, aby mé fotografie byly využity pro potřeby webu SP a časopisu Parkinson.

Ulice, číslo domu, obec, PSČ

Případně osobu, která vám může předat vzkaz 

Přihláška

 

Členské příspěvky pro rok 2020

Částka   200 Kč
 č.ú.  1766806504 / 0600
 variabilní symbol  2020
 specifický symbol  číslo průkazu
 poznámka  jméno, adresa

 

 

 

 Splatnost: od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020