EPDA Facebook

 
Společnost Parkinson z. s. je pacientská organizace s celorepublikovou působností.

Naše aktivity můžete podpořit jakoukoliv částkou na účet: č. 1766806504/0600,MONETA Money Bank, VS 299.

Je možné použít i darovací smlouvu, potvrzení o přijetí daru zašleme.

Děkujeme.

GIVT_facebook_cover_event