EPDA Facebook

Setkání členských států EPDA

Vydáno: 20.9.2020, 09:05
Rubrika: E.P.D.A., Články | komentáře (0)

Setkání členských států EPDA

 

Virová epidemie ovlivnila i tradiční výroční jednání členských států EPDA.

Jak setkání probíhalo ? Zprávu posílá Ing. Ivona Čudová, zástupce Společnosti Parkinson, z. s.při EPDA.

POZVÁNKA

 

I v letošním roce jako každoročně proběhlo setkání členů Evropské Asociace pro Parkinsoniky,  která je známá pod anglickým názvem EPDA. E - je pro Evropa, P - Parkinson, D - onemocnění a A - pro asociaci.

Z důvodu Covid - 19 se  naše setkání uskutečnilo virtuálně, tedy za pomocí internetu a videa. Nebylo  technicky možné zajistit  klasický dvoudenní časový rozvrh, a tak meeting probíhal  v pondělí 7. září 2020 ve zkrácené verzi, a to ve dvou etapách.
 
Dopolední část byla od 11.30 do 13:00 hodin. Zde se projednávaly ekonomické výsledky společnosti EPDA - rozpočet a audit. A proběhlo  hlasování o stávajících   a nových čekatelích výboru EPDA, nového prezidenta a viceprezidenta EPDA.  Dobrou zprávou je, že více a více společností, které se podílejí na výzkumech pro onemocnění Parkinson, začíná  ekonomicky spolupracovat s EPDA organizací v rámci různorodých projektů, což má za následek, že rozpočet EPDA je navzdory Covid-19  silnější.
 
V odpolední části, která probíhala od 15.30 do 17.45, se projednávala pozice EPDA v Parlamentu EU a příprava na Světový kongres Parkinsoniků 2022, anglická zkratka WPC, kde  W- je pro svět, P- Parkinson, C - kongres.
 
Parkinsonově nemoci není stále věnována tak velká pozornost v Bruselu, kterou by si zasluhovala. Proto hlavním úkolem EPDA bude nadále zastupovat a obhajovat zájmy parkinsoniků v této instituci a vyjednávat lepší a viditelnější pozici mezi ostatními onemocněními tak,  aby bylo možné získat více prostředků pro prevenci a léčbu tohoto onemocnění.
 
Světový kongres parkinsoniků - WPC - se uskutečnil v roce 2019 v Kyoto (WPC 2013 v Montrealu se zúčastnila Zdislava Freund). Dle členů EPDA, kteří se zúčastnili této akce, se jednalo o velmi zajímavé a přínosné setkání. O to více se nyní členské organizace EPDA a členové výboru EPDA budou intenzivněji připravovat na světový kongres parkinsoniků v roce 2022 v  Barceloně.  V rámci této strategie se plánuje, že každoroční  EPDA meeting  se také uskuteční v tomto španělském městě. 
 
Chtěla bych zdůraznit, že pro Společnost Parkinson, z .s.,  je důležité i nadále být aktivním členem EPDA a soustředit se na rozšíření  spolupráce s touto evropskou organizací v rámci členských organizací. 
 
Ing. Ivona Čudová
 

EPDA-logo1

(webové stránky EPDA lze zobrazit v českém jazyce použitím okénka v pravém horním rohu webu)

 


Magazín

Internetový magazín


     EPDA je evropská asociace zabývající se tématem Parkinsonovy nemoci. Sdružuje všechny, kteří onemocněli, jejich rodinné příslušníky, zdravotníky a další profese související s nemocí. 

Je řízena týmem profesionálů s mnohaletou zkušeností.

Lidé nemocní PN musí čelit řadě překážek, které se liší napříč Evropou.

Proto EPDA provádí výzkum, zjišťuje, jaké potřeby lidé mají, snaží se pochopit překážky, které negativně ovlivňují průběh Parkinsonovy nemoci.

Vede rozsáhlé diskuze, buduje koalice v celé Evropě, vytváří národní modely komplexní péče vyhovující potřebám každého systému zdravotní péče v zemích Evropy.

Působí i v oblasti politiky, kde spolupracuje s poslanci Evropského parlamentu.

Dělá vše pro to, aby lidé nemocní Parkinsonovou nemocí mohli prožívat plnohodnotný život.

* * *

Společnost Parkinson, z.s., jako dlouholetý člen, se podílela na českém vydání tří dílů publikace "Život s PN", které EPDA vydala.

Život s PN - I. díl

Život s PN - II. díl

Život s PN - III. díl

 

* * *

Členství Společnosti Parkinson, z. s. v EPDA  je podporováno dotaci Úřadu vlády ČR