Přihláška

Činnost PK Pardubice v roce 2022

Činnost PK Pardubice v roce 2022

Činnost PK Pardubice  roce 2022

Naši hlavní činností je pořádání pravidelných úterních cvičení v tělocvičně ZŠ a cvičení v bazénu v Plaveckém areálu Pardubice, která se konají ve středu 1x za 14 dní. Dále se jednou měsíčně scházíme v klubovně Centra pro zdravotně postižené. V rámci květnového setkání nás navštívila paní logopedka Zelenková, která pro nás měla připravené různé úkoly na procvičení mozku.

A co naše další činnost v roce 2022?

V pondělí 11. dubna jsme společně s členy PK Hradec Králové vystoupili na místní dominantu, Kunětickou horu, na jejímž vrcholku stojí gotický hrad. Po sestupu jsme si dali v místní restauraci společný oběd a po něm někteří odjeli směr FN Hradec Králové na přednáškovou akci o Parkinsonově nemoci.
Na 25. dubna jsme si naplánovali procházku Tyršovými sady poblíž zámku v Pardubicích. Počasí nám ale nepřálo, protože pršelo, a tak jsme skončili v místní kavárně, kde jsme si dali něco dobrého na zub.
V týdnu od 9. do 14. května proběhl pobyt ve Starých Splavech u Máchova jezera, kterého se účastnilo 16 členů. Počasí nám přálo, některé „otužilkyně“ se dokonce pravidelně koupaly ve vodách Máchova jezera. Dopoledne jsme si vždy společně zacvičili a pak už měl každý volný program. Někteří z nás navštívili městečko Doksy a blízký tajemný hrad Housku, kde se dle pověsti nachází propast do pekel, nad kterou jako ochrana před démony byla postavena kaple. Ve středu a v pátek jsme si společně opekli špekáčky a v sobotu jsme se vydali zpět do svých domovů.
V sobotu 21.5. jsme se spolu s členy PK Hradec Králové účastnili turnaje v Petanque, který pro nás zorganizovali členové místního klubu Němčice, kde se turnaj konal. Místní členové se nás ujali, vysvětlili pravidla a zajistili i pohoštění, za což jim patří náš dík.
Ve čtvrtek 2.6. se uskutečnil společný výlet s hradeckým klubem do lázeňského města Poděbrady. V rámci tohoto výletu jsme se zúčastnili plavby výletní lodí po Labi k soutoku s Cidlinou a zpět. Poté si většina členů prohlídla místní zámek, kde je umístěna stálá expozice věnovaná životu a vládě českého krále Jiřího z Poděbrad. Po shlédnutí zajímavé výstavy byl dán volný program, kterého účastníci využili k prohlídce místní kolonády a dalších místních zajímavostí. V 16:00 jsme se všichni sešli u autobusu a vydali se na cestu domů.
Ve čtvrtek 8.9. jsme si společně opekli špekáčky. Počasí nám moc nepřálo, ale v hodinové přestávce, ve které zrovna nepršelo jsme si stačili špekáčky opéci. Zázemí jsme našli v šatně tělocvičny TJ Pardubičky, kde jsme si v suchu opečené buřty a jiné donesené laskominy vychutnali.
V státní svátek ve čtvrtek 17.11. jsme navštívili zámek v Pardubicích, kde jsme si za doprovodu průvodce seznámili s výstavou Pernštejnská rezidence nejstarší renesance v Čechách.
Ve čtvrtek 1. prosince se v restauraci Pivovarka konala členská schůze na které se mimo jiné zhodnotila činnost klubu v roce 2022 a nastínila činnost na rok 2023.
Na sobotu 3.12. 2022 jsme obdrželi od paní Zdislavy Freund – předsedkyně Společnosti Parkinson - pozvání na předvánoční setkání členů Parkinson klubů. Na tuto akci jsme společně s Hradeckým klubem objednali autobus. Odjezd byl 8:30 od Kauflandu v Polabinách. Po příjezdu do Prahy jsme navštívili vánoční trhy a po obědě jsme v divadle U Hasičů, kde se tato akce konala shlédli velmi zajímaví a pestrý kulturní program.


Závěrem podotýkám, že většina našich akcí měla hojnou účast a u účastněných členů měli tyto akce kladný ohlas.

UCB BRNO Hradec Králové Jihočeský kraj