Přihláška

Činnost PK Pardubice v roce 2021

Činnost PK Pardubice v roce 2021

 

Co jsme podnikali v Pardubicích v roce 2021

Činnost v roce 2021

Od 8.6. 2021 jsme obnovili naše pravidelná úterní cvičení v tělocvičně ZŠ Štefánikova v Pardubicích. Během letních prázdnin se společná cvičení nekonala, ale po jejich skončení jsme opět začali cvičit od 7. září. Začátek je vždy od 16:00 hodin. Poslední letošní cvičení bude 14.12.2021 a první v novém roce je naplánováno na 4. ledna 2022.

První letošní cvičení v bazénu Aqua centra Pardubice se uskutečnilo ve středu 9. 6. a následovně 16. a 23. 6. 2021. Po letních prázdninách se začalo 8. 9. 2021 a pak se pokračovalo každou středu (mimo školních prázdnin), vždy od 12:40 hodin. Letos se naposledy v bazénu sejdeme ve středu 15.12.2021 a po novém roce se budeme scházet u recepce plaveckého areálu opět jen jednou za čtrnáct dnů. Začínat budeme 12. ledna 2022.

Setkání členů proběhla v zasedací místnosti Centra pro zdravotně postižené Pardubice – Polabiny ve čtvrtek 17. 6. a další následovalo 23. září, a to jako obvykle od 14 hodin.

Co se týká jednorázových akcí, tak naši členové navštívili 17. srpna zámek Žleby, který je proslulý jednou z největších sbírek historických zbraní i nádherně vybavenými interiéry. Na zpáteční cestě jsme se stavili na zámku Kačina, který patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v České republice.

V termínu od 29.8. do 5.9. se osm našich členů účastnilo rekondičního pobytu v hotelu Energetik v Peci pod Sněžkou, organizovaného PK Hradec Králové. Během tohoto pobytu jsme vyjeli kabinkovou lanovkou na nejvyšší českou horu Sněžku.

Stejně jako v předchozích letech se 9. září uskutečnilo společné opékání špekáčků v areálu TJ Pardubičky. Tato akce měla mezi našimi členy velký ohlas. Bylo nádherné slunečné počasí a vynikající, nad ohýnkem opékané, buřtíky každému velmi chutnaly.

V pondělí 20. září jsme společně s kolegy z PK Hradec Králové navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.

Ve čtvrtek 7. října jsme si společně prohlédli výstavu na zámku v Pardubicích s názvem Pernštejnské ženy a Evropa.

Ve čtvrtek 4.11. 2021 od 14:00 hodin se konala v zasedací místnosti Centra pro zdravotně postižené v Polabinách odborná přírodovědná přednáška na téma: Příroda Pardubicka a její ochrana. Této akce se účastnilo 14 členů.

Rok 2021 již tradičně ukončila členská schůze spojená s vánoční besídkou, která se konala 2. prosince od 14:00 hodin v salónku restaurace Pivovarka.

Závěrem chci poděkovat našim sponzorům, EOP Elektrárny Opatovice, společnosti Nedcon, firmě Magnus Steel & Wood (výrobce saun), Pardubickému kraji a Magistrátu města Pardubice, za projevenou vstřícnost a podporu, díky nímž můžeme naše akce realizovat.

S přáním pevného zdraví všem členům Společnosti Parkinson,

Petr Šimon

EOP BRNO ÚV ČR WIKOV