Přihláška

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU V ROCE 2021

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU V ROCE 2021

 

Stejně jako v předchozím roce nemohly být realizovány všechny plánované akce vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením. Byly však nahrazeny jinými novými možnostmi. Ukázalo se, že pro svoji úspěšnost budou zařazeny i do plánu na další rok 2022. Například schůze výboru probíhaly venku, styk s členskou základnou elektronicky, telefonem a poštou, setkávání se uskutečnilo venku.

Zpráva o činnosti Parkinson Klubu Brno, 

Společnost Parkinson, z. s. v roce 2021

 

Tradiční dubnové oslavy založení klubu a výstup na Špilberk nahradila „Výroční pošta“, rozdávaná před Janáčkovým divadlem. Obsahovala kromě informací o dění v klubu také náměty pro volné chvíle i pro zdraví a potěšení.

Změnil se příjem exponátů do soutěže „V době koronaviru se nenudíme, tvořením se bavíme“. Některé ilustrovaly klubový kalendář 2022, další jsou připraveny k prezentaci o tvoření parkinsoniků, která má inspirovat ostatní k činnosti a zábavnému využití volného času.

 

V pololetí zahájil činnost stolní tenis, rehabilitační cvičení, bowling a klubová setkání netradičně v červnu a srpnu s turnajem v pétanque v parku Lužánky.

Dále 2x tradičně v klubovně, poslední 15. 11. v nových prostorách Kávéesky Vojtova 7. Setkání bylo spojené s prezentací Parkinson klubu Brno, Společnost Parkinson, z. s. a besedou o Parkinsonově nemoci pro nové členy klubu, personál Kávéesky i širokou veřejnost. Komentované promítání fotografií z klubových akcí i závěrečná beseda měly velký úspěch.

Toto setkání bylo nejen vyvrcholením činnosti, ale i událostí roku, větší prostory pro pravidelné setkávání členů klubu jsme hledali dlouho.

Během prázdnin se uskutečnily výlety do Olešnice s exkurzí do výroby modrotisku a umělých květin, na Mohylu Míru a Muzeum panenek v Telnici a do termálního bazénu v Pasohlávkách. V červenci jsme zorganizovali vycházku na letiště v Medlánkách, jejíž součástí bylo zastavení na chatě u Varmužků na „nejlepší ledové kávě ve Střední Evropě“. Navštívili jsme 2 nové muzikály v MdB (Mamma Mia, Jane Eyrová).

 

Opakovaně, již po několik let, využívá Parkinson Klub Brno, Společnost Parkinson, z. s. tradiční pobyty pro seniory a pobyty pro parkinsoniky a jejich doprovod, pořádané neziskovou organizací Filiánek, z. s. v nádherné lokalitě Třech Studní na Vysočině v hotelu Horník. Tentokrát se konal v říjnu a nabídka jako vždy zahrnovala příjemné ubytování, výbornou stravu, překrásnou krajinu s možností kratičkých vycházek do blízkého i vzdálenějšího okolí a celodenní program pod vedením zkušených lektorek.

Jeden den se pobytu účastnila také studentka fyzioterapie Kamila Váňová z Ostravy, která se obrátila na vedení brněnského klubu s prosbou o pomoc při její závěrečné práci. Potřebovala vyplnit dotazník ohledně citlivosti na bolest parkinsoniků. Děkujeme vedení ozdravného pobytu za spolupráci se studentkou při vyplňování dotazníků a dopravě od vlaku.

Nejlepší sportovci klubu se účastnili Parkiniády 2021 v Ostravě, odkud si všichni přivezli nejednu medaili, zejména stolní tenisté obsadili všechna místa „na bedně“. Členové klubu Yveta Nopová, Petr Sedláček a Pavel Kořínek byli úspěšní také na Světovém šampionátu ve stolním tenise v Berlíně a Nordhornu na MS ve stolním tenise v Německu.

 

Kompletně připravené adventní odpoledne s kulturním programem U Královny Elišky a lékařská přednáška doc. MUDr. Baláže byly rozhodnutím výboru 20. 11. 2021 odloženy na neurčito.

 

Koncem prosince každý člen klubu obdržel „Vánoční poštu“ s kalendářem fotografií ze života klubu, neobvyklou PF 2022 a podrobné informacemi o práci výboru PKB.Všechny tyto aktivity byly konány za finanční podpory Magistrátu města Brna, na základě námi vypracovaného projektu „Fyzická a duševní aktivita – snadnější život s Parkinsonem“. V časopise Parkinson a na www.parkinson-brno.cz byly publikovány medailony klubových osobností a v každém čísle reportáže z klubu.

 

Měřítkem úspěšnosti činnosti PKB jsou především kladné ohlasy z členské základny, ochota zapojit se dle svých sil do přípravy a realizace plánovaných aktivit, podnětné návrhy akcí na příští období a snaha o nepřerušený kontakt se členy výboru i klubovými přáteli. Zvláště v současné nepříznivé době omezující činnosti důležité pro dlouhodobé udržení aktivního zdravotního stavu i psychické pohody, nemocní nadšeně přijímají výzvy k pohybovým, kulturním, tvořivým i vzdělávacím aktivitám.

 

 

Činnost klubu v číslech

K 31. 12. 2021 měl klub registrovaných 88 členů věkového Ø73 let. Počet je proměnlivý, nové přihlášky nahrazují ukončená členství v důsledku zhoršení zdravotního stavu a úmrtím.

 

Půl roku nucené nečinnosti zaplnily náhradní a prázdninové akce (počet x osob/ujeté km):


Soutěž "Ve stavu nouze čas nemarníme, tvořením se bavíme"-10 autorů, prezentace exponátů digitálně (kalendář).
Výroční (85 ks) a Vánoční pošta (80 ks) - balíčky členům pro poučení, informace a zábavu, mandaly, klubový foto-kalendář.
"Úřední hodinka" k nutné administrativě - 2x průběžně 20 osob.
Klubové schůzky - 5x Ø20, výlety - 19 (kapacita minibusu) - Pasohlávky, Pohořelice 100km/ Olešnice 150km/ Telnice, Mohyla Míru 80km, 2x muzikál 20-25 vstupenek, koncert v Lužánkách - 16, vycházka do Medlánek – 11.
Rehabilitační cvičení - 1xtýdně=19xØ7, stolní tenis - 1xtýdně=10xØ8, bowling - 2xměsíčně=7xØ7, pétanque 2x 21.
Sportovní soutěže: Ostrava - 13/360km, Olomouc - 3, Northon - 1, Berlín – 3.
Říjnový ozdravný pobyt pro parkinsoniky Tři studně s Filiánkem, z.s. - 5 dnů/17/400 km .
Kurz počítačové gramotnosti v Kávéesce - 5x 5.


Klub nemá žádné placené zaměstnance, funguje výhradně pomocí dobrovolníků bez nároků na odměnu. Kromě 7 členů výboru a schopných řadových členů jsou to jejich rodinní příslušníci a přátelé, celkem cca 20.

 

27. 1. 2022

Za výbor PKB zapsala

Eva Vernerová a Eva Fialová

Podpořte nás

Podpořit nás můžete na č. ú. 1766806504/0600. Děkujeme.

UCB PENAM Olomoucký kraj Hradec Králové