EPDA Facebook

Kompletní archiv časopisu PARKINSON:

.

Obálka 67

67/2022

Obsáhlý rozhovor s organizací VČELKA o tom, jaké poskytují sociální a zdravotní služby a všechny informace s tím spojené. Reportáž o přednáškové akci konané při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci v dubnu 2022 v Hradci Králové.

66_Obálka

66/2022

Oslava Světového dne Parkinsonovy nemoci - odborná přednáška v Hradci Králové. Zpráva z jednání na sociálním odboru Královéhradeckého kraje.

Obálka 65

65/2021

Byli jsme při tom!
Čtěte velkou reportáž z cesty našich parkinsoniků na otevřené mistrovství Německa ve stolním tenise a  mistrovství světa parkinsoniků v Berlíně, v září 2021.

Obálka 64

64/2021

Kromě novinek z kanceláře se dozvíte, co se děje v ambulaci neurologa, na co se máte připravit, jak probíhá vyšetřování, ale i jak se nastavuje léčba, či jaké jsou maximální dávky antiparkinsonik.
Velkým úkolem, který naše organizace řeší, je pobytová péče o pacienty v pokročilých stadiích nemoci. Tiskový odbor MPSV jsme požádali o odpovědi na otázky, které nás zajímají.
Nechybí samozřejmě zprávy z klubů o proběhlých akcích, vaše tvorba je zastoupena soutěžní povídkou Elišky Kracíkové.
obálka 63

63/2021

Za nejpřísnějších covidových opatření, kdy se naši členové nemohou setkávat osobně, přinášíme příběhy několika lidí touto cestou. Časopis vám poradí, jak si ukrátit dlouhou chvíli výrobou drobností, ale také jak si procvičit tělo právě při nemožnosti navštěvovat klubová cvičení.

obálka 62

62/2020

Číslo je věnované rehabilitaci. Mgr. Dagmar Dupalová vás seznámí s možnostmi a způsoby ovlivnění pohybových schopností, kluby informují o docházkovém cvičení, projektu podporovaném dotací MZČR. 

Obálka 61

61/2020

Často jste se ptali, jak je to s tou marjánkou, funguje to? A jak? V časopise najdete jak oficiální pokyny pro nakládání s konopím, tak výtah z webu droga.cz, ale i zkušenosti našich pacientů.

obalka 60

60/2020

Dění v klubech, oblíbené příběhy vás samotných, ale také rozhovory s prof. Janem Rothem, ředitelkou SÚKL Mgr. Irenou Storovou, předsedou NRZP Mgr. Václavem Krásou a ředitelkou domova pro seniory Senecura Mgr. Petrou Pipkovou.

Obálka 59

59/2019

Rozhovory s náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Hanzlíkovou

a MUDr. Hanou Brožovou, vedoucí Extrapyramidového centra v Kateřinské ulici v Praze.

 

obálka 58

58/2019

Rozhovor s ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA

OBÁLKA 57

57/2019

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. - Parkinsonova nemoc (slovníček odborných výrazů)

Obálka 56

56/2018

obálka 55

55/2018

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.- Výživa při PN, rozhovor s Jaroslavem Dufkem

obálka 54

54/2018

MUDr. Karin Gmitterová, Ph.D.

Terapia pokročilých štádií Parkinsonovej
choroby invazívnymi postupmi

Obálka 53

53/2017

O ČEM SE (NE)MLUVÍ - doc. MUDr. Martin Vališ, Ph. D.

52_2017

52/2017

PACIENT V POKROČILÝCH FÁZÍCH NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÝCH ČI PEČOVATELSKÝCH ZAŘÍZENÍCH - MUDr. Vojtěch Mach

 

51_2017

51/2017

ÚZKOST -
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D

50_2016

50/2016

Pacient pět let po hluboké mozkové stimulaci – perspektivy léčby pokročilé Parkinsonovy nemoci -
M. Baláž, V. Pulkrábková, J. Chrastina

49_2016

49/2016

Psychické příznaky u Parkinonovy nemoci -
Jiří Masopust, Martin Vališ, Aleš Urban, Dita Kalnická

48_2016

48/2016

Co je dobré vědět ..., nejen pro nově diagnostikované pacienty -
MUDr. Vojtěch Mach

47_2015

47/2015

SEMINÁŘ KOBYLISY 2015 -

Přednášky, vernisáž, koncert, VH, předání počítačů z dotace MPSV

46_2015

46/2015

DOSTUPNOST NEUROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

45_2015

45/2015

Rehabilitace jako součást léčby PN

MUDr. Michal Bednář

44_2014 44/2014
43_2014 43/2014
42_2014 42/2014
41_2013 41/2013
40_2013 40/2013
39/2013  
38/2012  
37/2012  
36/2012  
35/2011  
34/2011  
33/2011  
32/2010  
31/2010  
30/2010  
Zpravodaj 2010  
29/2009  
28/2009  
27/2009  
26/2008  
25/2008  
24/2008  
23/2007  
22/2007  
21/2007  
20/2006  
19/2006  
18/2005  
17/2005  
16/2004  
15/2004  
14/2003  
13/2003  
12/2002  
11/2002  
10/2001  
9/2001  
8/2000  
7/2000  
6/1999  
5/1999  
4/1998  
3/1998  
2/1997  
1/1997  

Cena VVOZP
(Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením)

Čestné uznání pro časopis PARKINSON

 
ČASOPIS PARKINSON Č. 62/2020, 63/2021, 64/2021
Už 64. vydání časopisu Společnosti Parkinson samo
o sobě dokládá práci, kterou s neutuchající intenzitou vynakládá paní Zdislava Freund a její kolegyně a kolegové. Je ovšem třeba dodat, že vydávání časopisu
je „jen“ šlehačkou na dortu – už při letmém přečtení je zřejmé, kolik práce v organizování „klubového“ života „parkinsonici“ odvádějí. Časopis přináší potřebné informace parkinsonikům, ale je i velmi přínosným čtením pro širokou veřejnost, protože, jak víme, jednou
z největších překážek pro lidi s Parkinsonem je neinformovanost okolí o jejich nemoci. Rozhovory s odborníky, předávání zkušeností i zprávy z akcí, vše
ve velmi čtivé formě profesionálně graficky zpracované – to vše umísťuje časopis Parkinson na přední místo mezi podobnými tisky.

Vydavatel

Společnost Parkinson, z. s., Volyňská 933/20, 10000 Praha 10, IČ60458887, reg. u Městského soudu v Praze pod č. zn. L6265. Registrace MK ČR E 7888IssN1 1212-0189.

Telefon: 775 443 561

E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz

č.ú. 1766806504/0600 MONETA Money bank Praha

Vedoucí redakce: Zdislava Freund

Redakční rada: prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN, MUDr. Vojtěch Mach, doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Jazyková korektura: Kateřina Stránská

Grafické zpracování: TIGIS, spol. s r. o.

Tisk: TIGIS, spol. s r. o.

Distribuce: ADIservis

Náklady na vydávání časopisu PARKINSON jsou hrazeny z dotace Úřadu vlády ČR