EPDA Facebook

Cvičení s tanečními prvky v Českých Budějovicích

Vydáno: 15.11.2019, 13:17
Rubrika: Č.Budějovice, Články | komentáře (0)

Cvičení s tanečními prvky v Českých Budějovicích

 

PK  Č. Budějovice rozšířil své pohybové aktivity o cvičení s hudbou. O co jde ?  Metodika cvičení se opírá o celkové uvolnění organismu, zejména končetin. 

Začínáme uvolněním jednotlivých částí těla  / nohy, ruce, páteř, držení těla , stabilita při chůzi a pohybu.... /  , po uvolnění začínáme s rytmickým cvičením, s tanečními prvky,   na závěr následuje strečinkové cvičení s uklidněním organismu. cvičení ČBPod vedením lektorky  Mgr.  Sofie Ritterové  máme šanci nalézat ve spojení s hudbou nové pohybové dimenze a zároveň se naučit některé taneční prvky, které využijeme v dalších pohybový ;ch akti vitách.  Oblast cvičení, která se popsanými cviky zabývá, se jmenuje  FIT BELLY DANCE,  tj. břišní tance či orientální tance.  Jde o propojení dynamických a statických prvků cvičení. Příště  si povíme o sestavování   pohybů do celkového cvičení.    

 

Zpracoval Pavel Malý   PK CB -  09.11.2019           

Členské příspěvky pro rok 2021

Částka   200 Kč (uvítáme i více)
 č.ú.  1766806504 / 0600
 variabilní symbol  2021
 specifický symbol  číslo průkazu (znáte-li)
 poznámka  jméno, adresa

 

 

 

 

 

 

Prosíme, plaťte příkazem v bance či poště, nepoužívejte složenku, nelze identifikovat plátce.