EPDA Facebook

Členské příspěvky pro rok 2021

Částka   200 Kč
 č.ú.  1766806504 / 0600
 variabilní symbol  2021
 specifický symbol  číslo průkazu
 poznámka  jméno, adresa

 

 

 

 Splatnost: od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021