Přihláška

Vánoční přátelské setkání 2018

Vánoční přátelské setkání 2018

 

Slibovaná překvapení vyšla dle plánu, jak uvedla ředitelka Docela velkého divadla Jana Galinová - takového předskokana jejich soubor ještě neměl.

Po té už došlo na překvapení nejvzácnější, Pavel Nový uvedl vzácného hosta setkání - paní Yvetu Simonovou, kterou diváci pozdravili vřelým potleskem. Paní Yveta Simonová je ve výborné kondici, přesto, že oslavila významné jubileum, devadesát let. Odpověděla na všetečné otázky Pavla Nového, popřála divákům krásné svátky a hodně zdraví, a zazpívala dvě vánoční písně. Obdivuhodná vitalita paní Yvety inspirovala jistě nejednoho z nás.

Vlastní divadelní hra - Čechovův Medvěd - v překladu Leoše Suchařípy, měla spád, díky vtipným dialogům herci vtáhli diváky do děje.

Svařené víno, rohlíčky, vánočky, dotvořily milou atmosféru setkání. Velké díky patří podpoře ředitele divadla panu Tomáši Spurnému a za finanční přispění zednářské lóži U tří hvězd.

Hezké svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí v novém roce přeje

Zdislava Freund

PENAM Medtronic Olomoucký kraj Plzeňský kraj