Přihláška

Přednáškové odpoledne v Hradci Králové

Přednáškové odpoledne v Hradci Králové

 

Při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci uspořádala Společnost Parkinson, z. s. přednáškové odpoledne v pěkných moderních prostorách Výukového centra v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Vyslechli jsme

- přednostu Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, odborného garanta Společnosti Parkinson, z. s. a člena redakční rady časopisu Parkinson, prof. Martina Vališe -  O Parkinsonově nemoci

- docenta Ivana Vařeku - přednostu  Rehabilitační kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - O roli rehabilitace v Neurologii

- a paní doktorku Libuši Smetanovou, lékařku tamtéž - O rehabilitaci při Parkinsonově nemoci.

Děkujeme za podporu firmám UCB, Medtronic, Desitin a Cocca-Cola.

Záštitu nad akcí převzal ředitel FNHK prof. Palička, který také pronesl uvítací řeč, kde velmi ocenil aktivity Společnosti Parkinson, z. s.

Na závěr jsme se dozvěděli o historii a fungování EUROKLÍČE, účastnící z řad pacientů si ho mohli také hned převzít.

Paní Kousalíková z firmy Desitin seznámila účastníky s novým vitamínovým produktem PARKOVIT, vhodným právě pro parkinsoniky.

Krátký proslov pronesla předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s. Zdislava Freund.

Díky finanční podpoře UCB, Medtronic, Desitin a Coca-Cola jsme mohli poskytnout i malé občertvení, včetně nápojů.

Z akce byl pořízen záznam, který bude využit pro další vzdělávání.

Odpolednem provázel Ernesto Čekan.

11. duben - Světový den Parkinsonovy nemoci

11. duben - Světový den Parkinsonovy nemoci

Společnost Parkinson, z. s. se připojuje k celosvětovému dni Parkinsonovy nemoci. Tento den - 11. duben -  byl vybrán organizací EPDA (Evropská asociace pro Parkinsonovu nemoc), abychom upozornili na nutnost intenzivního výzkumu v oblasti neurodegenerativních nemocí. 

Letos se EPDA přejmenovala na Parkinson´s Europe. Jsme řádnými členy a naše zástupkyně v organizaci se v červenci zúčastní WPC (Světového kongresu) v Barceloně, jehož součástí bude každoroční setkání členských zemí.

Obrázek je Výstupu na horu Říp před deseti lety.

BRNO ÚV ČR Plzeňský kraj EOP