EPDA Facebook

Stanovisko EXPY sekce

Vydáno: 3.3.2021, 03:08
Rubrika: Články, Odborné články | komentáře (0)

Stanovisko EXPY sekce

 

Z webu Extrapyramidová sekce ČNS ČLS JEP

Informace pro pacienty s Parkinsonovou nemocí v souvislosti s očkováním proti COVID-19


Vakcíny BNT162b2 (Pfizer / BioNTech) a mRNA-1273 (Moderna) splnily předepsané požadavky na účinnost a bezpečnost a byly schváleny pro očkování Evropskou lékovou agenturou a Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v USA.
Z dosud dostupných dat, která jsou k dispozici, vyplývá pro pacienty s Parkinsonovou
nemocí následující:
1) Schválené vakcíny vyvolávají imunizaci mechanismy, které se vzájemně neovlivňují s
neurodegenerativními procesy u Parkinsonovy nemoci. S ohledem na současné informace o
úloze zánětu v patogenezi Parkinsonovy nemoci, neexistují žádné důkazy o jakékoli interakci
s imunitní odpovědí na tyto vakcíny
2) Údaje z výzkumné fáze III schválených vakcín ukázaly, že typy nebo výskyt nežádoucích účinků u pacientů s Parkinsonovou nemocí se nelišily od běžné populace.
3) Podobně jako u jiných typů očkování nebylo zjištěno, že by se očkování proti COVID-19 a terapie u Parkinsonovy nemoci vzájemně ovlivňovaly.
4) Vzhledem k věku, pobytu v domovech s pečovatelskou službou či postižení v souvislosti s
onemocněním se pacienti s Parkinsonovou nemocí mohou stát součástí prvních skupin, které
budou zařazeny do očkovacího programu. Proto bude v blízké budoucnosti k dispozici více údajů k dalšímu vyhodnocení dopadu očkování na Covid-19 u pacientů s Parkinsonovou nemocí.
Pokud neexistuje jiný konkrétní důvod proti očkování je pacientům s Parkinsonovou nemocí
doporučeno očkování na COVID-19, protože přínosy a rizika se neliší od běžné (věkově
srovnatelné) populace. Toto doporučení lze rozšířit i na pacienty s jinými poruchami hybnosti, u nichž se neobjevily rozdíly v hlášených údajích o vakcínách.
Zpracováno na základě doporučení společnosti MDS (Mezinárodní společnost pro
Parkinsonovu nemoc a další hybná onemocnění) dne 6. 1. 2020.

Členské příspěvky pro rok 2021

Částka   200 Kč (uvítáme i více)
 č.ú.  1766806504 / 0600
 variabilní symbol  2021
 specifický symbol  číslo průkazu (znáte-li)
 poznámka  jméno, adresa

 

 

 

 

 

 

Prosíme, plaťte příkazem v bance či poště, nepoužívejte složenku, nelze identifikovat plátce.

Splatnost: od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021