EPDA Facebook

Setkání s ministrem zdravotnictví

Vydáno: 11.3.2021, 09:23
Rubrika: Články | komentáře (0)

Setkání s ministrem zdravotnictví

Vážení přátelé,


včera se uskutečnilo setkání ministra zdravotnictví pana Jana Blatného se členy Pacientské rady. Pan ministr nám nejprve představil upřesnění prioritizace cílových skupin očkování proti nemoci Covid - 19.


Základní kritéria jsou v současné době následující:
- Osoby nad 70 let
- Klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě
- Osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče
- Hospitalizované osoby nad 65 let
- Hospitalizované osoby s chronickým onemocněním s klinicky rizikovými faktory
- Osoby s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu Covid – 19 – tím se rozumí osoby, které jsou v domácí péči


Aktuálně se mohou registrovat k očkování také osoby podle povolání:
- zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se poskytování zdravotní péče, na péči o covid-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem;
- zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb;
- pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení.

Další rozšíření možnosti registrace se počítá až od dubna 2021.
U chronicky nemocných pacientů mohou být očkovány hospitalizované osoby s chronickým onemocněním s klinicky rizikovými faktory a dále osoby, u nichž je riziko vážného průběhu nemoci Covid – 19 shodné s rizikem v dané době očkovaných osob. Očkování indikuje, to znamená, zařazuje do registrace, ošetřující lékař nebo praktický lékař, v jehož péči je daná osoba zařazena. Očkování těchto osob se může uskutečnit v očkovacích místech v zařízeních lůžkové péče, kde je pacient léčen a objednání očkování zařizuje ošetřující lékař.

Dále očkování se může uskutečnit v ordinaci praktických lékařů, a to těch chronicky nemocných osob, které jsou v péči lékaře, a očkování zařizuje praktický lékař. Praktický lékař může také očkovat přímo v domácnostech, pokud má vhodnou očkovací látku.
Pokud jde o osoby starší 70 let bez chronického onemocnění, tak ty budou očkovány převážně v očkovacích centrech, a to na základě registrace přes centrální registrační systém nebo registraci svým praktickým lékařem.

Zatím není umožněno očkování pečujících osob, které pečují o osoby s chronickým onemocněním. Jsou zahrnuty v prioritní skupině ve fázi 1B. Za současného nedostatku očkovacích látek musí tyto osoby zatím počkat. Budou očkovány v další fázi.
Posíláme informaci s klinickými rizikovými faktory podle metodického pokynu tak, abyste měli alespoň rámcovou představu, jak vypadají jednotlivé prioritní zdravotní komplikace pro očkování.


Přeji vám všechno dobré.
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

 

 

Ve fázi 1B, která byla spuštěna 1. 3. 2021 jsou z řad osob se zdravotním postižením očkovaní:

 • lidé s intelektovou nedostatečností, vývojovou poruchou chování nebo poruchou mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření (roušky, rozestupy…) 

dále jsou v této fázi postupně očkováni lidé s vybranými chronickými onemocněními (tedy i lidé se zdravotním postižením, kterým bylo k jejich zdravotnímu postižení diagnostikováno ještě chronické onemocnění): 

 • diabetes mellitus (cukrovka) léčená antidiabetiky nebo inzulinem 
 • obezita (BMI > 35 kg/m2) 
 • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) 
 • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu) 
 • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance) 
 • onkologické onemocnění 
 • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně 
 • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) 
 • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více léčivy 
 • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém (např. neuromuskulární choroby) 
 • vzácné genetické onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
 • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií, 

senioři 70+ s prioritizací od nejstarších osob, 

Ve fázi 2, která by měla probíhat od května 2021 budou postupně očkovaní všichni ostatní. Pokud tedy jste osobou se zdravotním postižením a nespadáte z důvodu věku nebo vyjmenovaných přidružených diagnos do fáze 1A nebo 1B, budete očkováni až ve 2. fázi. Samotné zdravotní postižení nezajišťuje zařazení do prioritizovaných skupin, kromě  intelektové nedostatečností, vývojové poruchy chování nebo poruchy mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření (roušky, rozestupy…)