EPDA Facebook

Setkání členských států EPDA

Vydáno: 20.9.2020, 09:05
Rubrika: E.P.D.A., Články | komentáře (0)

Setkání členských států EPDA

 

Virová epidemie ovlivnila i tradiční výroční jednání členských států EPDA.

Jak setkání probíhalo ? Zprávu posílá Ing. Ivona Čudová, zástupce Společnosti Parkinson, z. s.při EPDA.

POZVÁNKA

 

I v letošním roce jako každoročně proběhlo setkání členů Evropské Asociace pro Parkinsoniky,  která je známá pod anglickým názvem EPDA. E - je pro Evropa, P - Parkinson, D - onemocnění a A - pro asociaci.

Z důvodu Covid - 19 se  naše setkání uskutečnilo virtuálně, tedy za pomocí internetu a videa. Nebylo  technicky možné zajistit  klasický dvoudenní časový rozvrh, a tak meeting probíhal  v pondělí 7. září 2020 ve zkrácené verzi, a to ve dvou etapách.
 
Dopolední část byla od 11.30 do 13:00 hodin. Zde se projednávaly ekonomické výsledky společnosti EPDA - rozpočet a audit. A proběhlo  hlasování o stávajících   a nových čekatelích výboru EPDA, nového prezidenta a viceprezidenta EPDA.  Dobrou zprávou je, že více a více společností, které se podílejí na výzkumech pro onemocnění Parkinson, začíná  ekonomicky spolupracovat s EPDA organizací v rámci různorodých projektů, což má za následek, že rozpočet EPDA je navzdory Covid-19  silnější.
 
V odpolední části, která probíhala od 15.30 do 17.45, se projednávala pozice EPDA v Parlamentu EU a příprava na Světový kongres Parkinsoniků 2022, anglická zkratka WPC, kde  W- je pro svět, P- Parkinson, C - kongres.
 
Parkinsonově nemoci není stále věnována tak velká pozornost v Bruselu, kterou by si zasluhovala. Proto hlavním úkolem EPDA bude nadále zastupovat a obhajovat zájmy parkinsoniků v této instituci a vyjednávat lepší a viditelnější pozici mezi ostatními onemocněními tak,  aby bylo možné získat více prostředků pro prevenci a léčbu tohoto onemocnění.
 
Světový kongres parkinsoniků - WPC - se uskutečnil v roce 2019 v Kyoto (WPC 2013 v Montrealu se zúčastnila Zdislava Freund). Dle členů EPDA, kteří se zúčastnili této akce, se jednalo o velmi zajímavé a přínosné setkání. O to více se nyní členské organizace EPDA a členové výboru EPDA budou intenzivněji připravovat na světový kongres parkinsoniků v roce 2022 v  Barceloně.  V rámci této strategie se plánuje, že každoroční  EPDA meeting  se také uskuteční v tomto španělském městě. 
 
Chtěla bych zdůraznit, že pro Společnost Parkinson, z .s.,  je důležité i nadále být aktivním členem EPDA a soustředit se na rozšíření  spolupráce s touto evropskou organizací v rámci členských organizací. 
 
Ing. Ivona Čudová