EPDA Facebook

Novela zákona o sociálních službách po připomínkovém řízení

Vydáno: 12.2.2020, 18:46
Rubrika: Články, Odborné články | zpět na článek

Novela zákona o sociálních službách po připomínkovém řízení

 

Vážení přátelé,
těsně před vánočními svátky poslalo MPSV ČR dlouho očekávanou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, do vnějšího připomínkového řízení.
Tentokrát jsme obdrželi od členských organizací a dalších subjektů poměrně hodně připomínek. Chtěli bychom všem za jejich připomínky poděkovat.

Novela zákona o sociálních službách je zaměřena především na systémové změny v oblasti financování a dostupnosti sociálních služeb, protože se navrhuje stanovit garantovanou síť sociálních služeb, která bude z velké části financována prostřednictvím krajů, ale finanční prostředky budou krajům poskytnuty z MPSV ČR na garantovanou síť sociálních služeb. Tím by se měla zlepšit dostupnost sociálních služeb a vyrovnání spektra sociálních služeb mezi jednotlivými kraji. Fungování garantované sítě znamená, že MPSV ČR přebírá opět odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb, což považujeme za důležité.

Záměrem navrhované právní úpravy je, aby nabídka sociálních služeb byla pro občany dostatečně srozumitelná a umožnila vyhledávání takové pomoci a podpory, která bude odpovídat jejich skutečným potřebám a jejich nepříznivé sociální situaci.

Je zcela nezbytné, aby byl celý systém sociálních služeb stabilní a předvídatelný. To se nejvíce projevuje v oblasti financování sociálních služeb. Návrh upravuje řízené financování, které bude více vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné.

V oblasti příspěvku na péči se navrhuje zavedení valorizačního mechanismu. Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku na péči nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť podmínky nároku na příspěvek na péči se nemění a nadále jej mohou čerpat za stejných podmínek ti, kteří potřebují sociální služby.

Podstatnou součástí návrhu je zacílení na domácí i institucionální péči o osoby v terminálním stádiu, která je nyní poměrně preferovanou službou, což je samozřejmě v pořádku. MPSV ČR dále deklaruje, že návrh by měl rovněž zajistit existenci krizových lůžek pro osoby v ohrožení života a zdraví, které potřebují péči a není možné je zajistit pečující osobou v přirozeném prostředí.

» Ke článku se zatím nikdo nevyjádřil

osmmínusjedna=