Kancelář: Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10
Úřední hodiny: pondělí a středa, 8:00 - 15:00
Č. účtu: 1766 806 504/0600
E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz
Telefon: (+420) 272 739 222
EPDA Facebook

Rekondiční pobyt v Železné Rudě 2017

Vydáno: 11.7.2017, 20:47
Rubrika: ozdravné pobyty čl | komentáře (0)

Rekondiční pobyt v Železné Rudě 2017

 

Ve dnech 23. 6. - 2. 7. 2017 proběhl druhý letošní rekondiční pobyt s dotací MZ.

Železná Ruda hotel Grádl

 

Ing. Šula Zdeněk

 

Hluboko v lesích Šumavy při hranicích s Bavorskem se ukrývá malebné městečko Železná Ruda. Lesy svěže zelené se ztepilými smrky i jedlemi, protkané potoky a potůčky spěchajícími do údolí.

Tímto malebným prostředím je obklopen hotel Grádl, nacházející se osamoceně východně nad Železnou Rudou ve výšce 877 metrů nad mořem.

Pohled z hotelu západním směrem nám otevírá kopcovité lesní porosty ze kterých již na Bavorském území vyčnívá masiv Velkého Javoru.

 

Naše aktivity začínaly venkovní rozcvičkou před snídaní na svěžím provoněném vzduchu po pryskyřici a jehličím, bez zrádného městského smogu. Rozcvička nás povzbudila na celý den do cvičení na hřišti (kurtu), v krytém bazénu i do jednotlivých sportovních soutěží a výletů po okolí.

 

Myslím, že rekondice na Grádlu plně splnila svůj účel. K tomu jistě přispělo klidné a tiché prostředí, rušené jen šuměním lesa, i ochota a vstřícnost personálu rodinného hotelu.

 

Do budoucna se rádi budeme vracet.

Jeden účastník rekondice byl tak zaujat Šumavou, že svoje pocity vložil do následujících veršů:

 

Rok 2017,

na Grádlu scházíme se zas,

vždyť je tu Parki lidiček sraz.

 

Dokud můžeme se scházet, buďme rádi za to,

vždyť přátelé pohromadě jsou lepší nežli zlato.

 

Ten rok rychle uplynul, je tu rekondice zas,

zahoď starosti i bolest a pojď mezi nás.

 

Když rozhoří se den z Grádlu nás píseň lesů volá ven.

Píseň lesů, tajemná a dumavá,

jak ji umí zpívat jenom Šumava.

 

Čas letí jako spřežení nad kterým práská bič

a než se člověk ohlédne, je devět dnů na Grádlu pryč.

 

Byli jsme hraví, šťastní.

Už je to minulost a na shledání, přátelé, se těší Parki Společnost.

 

Přílohy

Rekondiční pobyt GRÁDL 2017

25-Česťa, Jirka, Standa a JulinkaRekondiční pobyty 2018

– důležité informace pro účastníky

Rekondiční pobytové akce umožňují intenzivní aktivity nemocných občanů mimo jejich domácí prostředí. Pobyt vede ke zvýšení účasti na vlastním zdravotním stavu a ke zlepšení soběstačnosti.

Státní dotace se vztahuje pouze na zdravotně postižené občany (zdravotní postižení příp. chronické onemocnění je nutno doložit potvrzením lékaře). Průvodci těch účastníků, kteří jsou držiteli průkazky ZTP/P se zúčastňují pobytu za stejných podmínek jako nemocní. Na rodinné příslušníky a další osoby se státní dotace nevztahuje. Není přípustný souběh dotované rekondiční péče s lázeňskou péčí hrazenou zdravotními pojišťovnami. Není možné zahrnout lázeňské léčebné procedury do odborného programu ani do nákladů projektu.

MZ ČR je v roce 2018 dotovaných 21 pobytových dnů. Do tohoto počtu se nezapočítávají víkendové akce (pátek až neděle 1/2+1+1/2, tj. 2 dotované dny). Zmíněných 21 pobytových dnů je možno využít ve více akcích dotovaných MZ ČR.

Účast na pobytových akcích dotovaných v roce 2017 prostřednictvím MZ ČR není možné vázat na členství v pořádajícím subjektu. Kritériem pro účast je zásadně zdravotní stav, přednost při umístění má občan s těžším zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním před lehčím, při respektování možností organizátora a bezpečí účastníka

Součástí přihlášky je čestné prohlášení, ze kterého plyne, že účast není v rozporu s výše uvedeným omezením.

DSCN0861

DSCN0855

DSC_0008

DSC_0022

DSC_0038

P1300429

P1300433