Kancelář: Volyňská 20, 100 00 Praha 10
Úřední hodiny: pondělí a středa, 8:00 - 15:00
Č. účtu: 1766 806 504/0600
E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz
Telefon: (+420) 272 739 222
EPDA Facebook

POBYTY pro rok 2017

 

POBYTY 2017

 

Společnost Parkinson, z. s. má příležitost uspořádat ještě  jeden pobyt s dotací MZČR

v letošním roce:

Termín 2. - 8. 12. 2017
Místo Hotel PRAHA Luhačovice
Cena pro pacienta s PN 3 500 Kč
Cena pro doprovod a ostatní 4 400 Kč
Platba na účet 1766806504/0600
variabilní symbol 245
Vedoucí pobytu

Z. Kymlová 774 987 563

Přihlášky zaslat

Ing. Zdenka Kymlová, Dolní 2952, 760 01 Zlín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z loňského pobytu v Luhačovicích:

 

 

PŘIHLÁŠKA NA POBYT 2017

 

 

 

USKUTEČNĚNÉ POBYTY 

________________

 

Rekondiční pobyt hotel MESIT Horní Bečva 2017

      Poslední prázdninový týden proběhl rekondiční pobyt v Beskydech - v hotelu Mesit na Horní Bečvě.  Nás z hradišťského klubu  přijelo 10 a opět jsme si to jako správná parta užili. Celkem se zúčastnilo 30 lidiček pod vedením Zdenky Kymlové a dvou cvičitelek. Počasí parádní, nálada výborná, aktivity opravdu ,,zážitkové"...    Celý článek
Vydáno: 7. 9. 2017

Rekondiční pobyt Soběšice 2017

  Rekondiční pobyt v hotelu Pod Hořicí Soběšice - 13. - 16. 7. 2017 vedoucí pobytu Valer Mičunda    Celý článek
Vydáno: 6. 8. 2017

Rekondiční pobyt v Železné Rudě 2017

  Ve dnech 23. 6. - 2. 7. 2017 proběhl druhý letošní rekondiční pobyt s dotací MZ.    Celý článek
Vydáno: 11. 7. 2017

Rekondiční pobyt Kostelec 2017

  První z letošních rekondičních pobytů, uskutečněných s dotací MZČR, proběhl v Hotelu Lázně Kostelec u Zlína, ve dnech 22. - 28. dubna 2017. Vedoucí pobytu - Ing. Zdeňka Kymlová - vytvořila program pro 19 účatníků. Pestrý program a přátelská atmosféra. Tak se dá shrnout průběh pobytu v Kostelci. Z. Freund      Celý článek
Vydáno: 29. 4. 2017

Ozdravný pobyt Luhačovice 2016

  Adventní ozdravný pobyt v Luhačovicích Termín: 3. – 9. 12. 2016 Počet osob: 31 Již podruhé se uskutečnil ozdravný pobyt v Lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na začátku adventu. První pobyt jsem si popravdě v tomto termínu nevybrala – prostě jiný volný termín nebyl. Všem se nám však tato klidná doba plná očekávání zalíbil…    Celý článek
Vydáno: 18. 1. 2017

Ozdravný pobyt Střelské Hoštice 2016

    23. 9. - 2. 10. 2016 Vedoucí pobytu Věra Škarvanová    Celý článek
Vydáno: 10. 10. 2016

Ozdravný pobyt - Jelenovská 2016

    28. 8. - 4. 9. 2016 Vedoucí pobytu Ing. Zdenka Kymlová    Celý článek
Vydáno: 10. 10. 2016

Ozdravný pobyt Grádl, Železná Ruda 2016

  24. 6. -  3. 7. 2016 Vedoucí pobytu : Václav Fiedler    Celý článek
Vydáno: 7. 7. 2016

Ozdravný pobyt Pastviny 2016

  Termín : 19. 6. -  29. 6. 2016 Vedoucí pobytu : Dita Daňková    Celý článek
Vydáno: 7. 7. 2016

Volná místa na pobytu Železná Ruda a Pastviny

    Kapacita míst ozdravných pobytů Společnosti Parkinson, z. s. je téměř vyčerpána ...    Celý článek
Vydáno: 25. 4. 2016

1/2

25-Česťa, Jirka, Standa a JulinkaRekondiční pobyty 2017

– důležité informace pro účastníky

Rekondiční pobytové akce umožňují intenzivní aktivity nemocných občanů mimo jejich domácí prostředí. Pobyt vede ke zvýšení účasti na vlastním zdravotním stavu a ke zlepšení soběstačnosti.

Státní dotace se vztahuje pouze na zdravotně postižené občany (zdravotní postižení příp. chronické onemocnění je nutno doložit potvrzením lékaře). Průvodci těch účastníků, kteří jsou držiteli průkazky ZTP/P se zúčastňují pobytu za stejných podmínek jako nemocní. Na rodinné příslušníky a další osoby se státní dotace nevztahuje. Není přípustný souběh dotované rekondiční péče s lázeňskou péčí hrazenou zdravotními pojišťovnami. Není možné zahrnout lázeňské léčebné procedury do odborného programu ani do nákladů projektu.

MZ ČR je v roce 2017 dotovaných 21 pobytových dnů. Do tohoto počtu se nezapočítávají víkendové akce (pátek až neděle 1/2+1+1/2, tj. 2 dotované dny). Zmíněných 21 pobytových dnů je možno využít ve více akcích dotovaných MZ ČR.

Účast na pobytových akcích dotovaných v roce 2017 prostřednictvím MZ ČR není možné vázat na členství v pořádajícím subjektu. Kritériem pro účast je zásadně zdravotní stav, přednost při umístění má občan s těžším zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním před lehčím, při respektování možností organizátora a bezpečí účastníka

Součástí přihlášky je čestné prohlášení, ze kterého plyne, že účast není v rozporu s výše uvedeným omezením.