25 let (1994 - 2019)
EPDA Facebook

Činnost PK Uherské Hradiště

Vydáno: 27.2.2017, 07:04
Rubrika: Uh. Hradiště | komentáře (2)

Činnost PK Uherské Hradiště

Jak cvičíme v Parkinson klubu v Uherském Hradišti - aneb pochvala židlím

Ing. Petra Pé Bočková – cvičitelka a předsedkyně klubu

 

     U nás v ,,Hradišču“ se již tradičně scházíme k rekondičnímu zdravotnímu cvičení každou středu v 10 hodin. Vlastně spíš o půlhodinku dřív, abychom se stihli vypovídat, než se začne se cvičením a bude nutné pořádně pravidelně dýchat. Obě cvičitelky( střídáme se a máme každá svůj styl), klademe na správné dýchání velký důraz.Bočková P2154055

     Na začátku každého cvičení se rozdýcháme ve stoji při hudbě a nohy si samy začnou podupávat, přešlapovat, nakračovat a pochodovat do rytmu. Další část cvičení již probíhá v sedu na židli. Obyčejná židle je skvělý pomocník. Zajišťuje oporu k vyrovnávání nejisté a měnící se stability Parkinsonika ( a ostatních cvičenců samozřejmě taky). Poskytuje pevný bod při cvičeních ve stoji, slouží k nácviku správného vyrovnaného sedu, samotnému protahovacímu a posilovacímu cvičení v sedu, k relaxacím a taky je velkým pomocníkem při vstávání z podložky…

     Na židli se dá provádět nepřeberné množství zdravotních cviků. Využíváme relaxačního efektu zdravotních cvičení jako účinnou pomoc při překonávání svalové ztuhlosti . Velmi důležitý je vliv na dech, prohlubuje jej a uvolňuje a každý to přímo na sobě okamžitě pozná. A co dál na své židli?

     Úvodní ztišení a relaxace – správný vyrovnaný sed na předním okraji sedadla židle zajišťuje vyváženou polohu pánve. Zajistit pokud možno mírné rozkročení v kolenou, polohu nohou s pravým úhlem pod koleny a přitisknutou celou plochou chodidel k zemi. Ruce položené na stehnech nebo složené v klíně. Procítit pevnou stabilitu v sedu a spojení se zemí prostřednictvím chodidel…možnost zavřít oči a vnímat své tělo i pocity zevnitř – pro zkušenější. Obrátit pozornost ke sledování přirozeného plynutí dechu…naprostá většina cvičenců zjistí, že téměř zapomíná dýchat… přivést pozornost k dýchání, zklidnit a harmonizovat dech.Bočková P2154053

     Protáhnutí ,prohřívací cvičení – nabízí se množství klasických protahovacích cvičení s různými variantami vzpažování s nádechem a připažováním ve výdechu. Tady je fajn použít pomůcky jako dřevěné tyčky, molitanové míčky nebo malé over- bally. Nutné si připomenout , že hlasité dýchání, potřeba zívání i odkašlání je v pořádku…


     Hlava, krk, ramena – tato oblast je pro Parkinsoniky velmi choulostivou záležitostí. Ztuhnutí šíje a bolestivost ramen při sebemenším pohybu je pro PN typická. Vhodná jsou všechna cvičení týkající se krční páteře s připomenutím respektování svých hranic . U procvičování ramen nutné zkrátit dobu výdrží v upažení, bolest paží v upažení je extrémní a zvedání paží v rozpažení je pro PN téměř nemožná. V tomto momentě obvykle automaticky přiskočí přítomné osoby z doprovodu na pomoc… Jako odlehčovací aktivitu pak zařazujeme několik cviků mimických obličejových partií a na úplné rozveselení hlasové cvičení. Například hromadné hlasité ,,aaaAAAÁÁÁAAAaaa“ s postupným přidáním na hlasové intenzitě. Po takovém rozmluvení se uvolní nejen hlasivky a obličej, ale i nálada a chuť pracovat se svým tělem beze studu v kolektivu.


     Hrudník, pas, boky, záda- lze využít většiny známých klasických cvičení a přítomní si můžou pomoci přidržením za sedadlo či nohu židle. Například při zvedání jedné paže vzhůru, klouzání paží dolů střídavě po nohách židle vlevo a vpravo nebo otáčení do stran.

     Kyčle a nohy- při sedu na židli je pánev postavena vzhledem ke kyčlím tak, že pro osoby s pohybovým handicapem je to přijatelnější a příjemnější než při sedu na podložce. Při PN je typické ztrnutí v oblasti beder a,, skřipec“ na kostrči, v sedu na židli jsou však jinak neproveditelné cviky zvládnutelné. Například uvolňování zad s předklonem podle momentálního rozsahu pohybu nebo protahovací cvičení nohou s důrazem na kotníky a klenbu chodidel. Lze tak bez zátěže nohou protáčením či protáhnutím kotníků, kolen i kyčelních kloubů zmírnit bolestivé napětí. Při tom můžeme opět využít přidržování se židle.


     Koordinační cvičení- po předchozích protahovacích, protáčecích a lehce výdržových cvicích je pro všechny zúčastněné většinou vítanou změnou zvednutí do stoje. Vstáváme postupně, nejprve zavrtěním uvolníme pánev, pak přenášíme váhu dopředu ke kolenům, poté teprve ukročíme jednou nohou lehce vzad pro lepší stabilitu a vstaneme. Zůstaneme vedle židle, ta jako opora je stále k dispozici.

     Velmi se osvědčilo zařadit koordinační cvičení jako například variace harmonizačních sestav z tajči a či-kungu. Každý z hradišťského Parkinson klubu zná sestavu Pampeliška, Dárek, Po dlouhém nočním pochodu, Sněhové koule, Rozhánění mraků a další.

     

     A ještě něco na závěr ke cvičení v Parkinson klubu:


     Když jsem před několika lety začínala jako cvičitelka se spoluprací s lidmi v Parkinson klubu, nejprve jsem se informovala u známých na rehabilitaci,, o čem to vlastně je“. Rehabilitační sestry i fyzioterapeutka mě shodně radily, že Parkinsonik potřebuje při pohybové terapii především přesnost, ráznost, švih, odpočítávání, dotáhnutí do napětí, rytmickou prudkost, aby se naučil aktivovat ,, raz- dva- tři- teď“. To mě dost zarazilo, rázné švihání a odpočítávání jsem fakt neměla v plánu a s mou praxí cvičitelky jógy se to neslučovalo. Vsadila jsem na intuici a cvičíme si v klubu po svém. Z předešlého popisu našich setkání je snad zřejmé, o čem to je… Zdravotní jóga přizpůsobená potřebám cvičenců. Samozřejmě vhodná nejen pro Parkinsoniky. Setkání se účastní i osoby blízké jako doprovod , známí s jinými zdravotními problémy, mladí i senioři…CVIČÍME VŠICHNI SPOLEČNĚ !!! To je moc důležité a vytváří to neopakovatelnou atmosféru sounáležitosti.

     Náš pohyb je plynulý, pomalý, nemocní PN nesmírně potřebují čas na odeslání impulsu k akci. Pokud je vedení k činnosti rychlé, rázné a prudké, vede Parkinsonika k vnitřní panice, že to nezvládne a dokonce k naprostému zablokování a zamrznutí uprostřed činnosti. Nešviháme, neboxujeme do napětí. Na mně jako na cvičitelce je neustále vyhodnocovat situaci a podle potřeby zařadit kratší relaxace, když se ruce nemocných roztřesou už moc…nebo zase aktuálně probudit energii kolektivu rytmickým tréningem hlasivek, procvičováním jemné motoriky ruky, dynamickou sestavou s prvky tajči nebo tanečními kroky…někdy to nejde hned napoprvé, ale pak máme o to větší příležitost k procvičování obličejových svalů- k úsměvu, ke smíchu! Ano, a o společné Radosti je to především!!!

 

     A na úplný závěr několik citátů

 


,,NEZAČÍNEJ S MALÝM PŘEDSEVZETÍM,ALE S MALÝM SKUTKEM…“

,,MĚJ TRPĚLIVOST. VŠECHNY VĚCI JSOU TĚŽKÉ, NEŽ SE STANOU SNADNÝMI…“

,,JSI-LI TRPĚLIVÝ VE CHVÍLI HNĚVU, UŠETŘIL SIS STO DNÍ ZÁRMUTKU…“

,,TALENT ZRAJE V TICHU, CHARAKTER SE ZAKALUJE V BOUŘÍCH ŽIVOTA…“

,,MOUDRÝ JE TEN, KDO Z KAŽDÉHO DNE UDĚLÁ NĚCO ZVLÁŠTNÍHO“


 

logo liga

 

V roce 2020 spustíme Parkinson ligu stolního tenisu, kde budou jednotlivé kluby jako týmy bojovat o pohár Společnosti Parkinson, z.s., ve stolním tenise. Do bodování budou zařazeny stávající klubové turnaje, časem se třeba objeví další.
Vyhlášení vítězných klubů, jejichž hráči získají nejvíc bodů v kategorii mužů a žen, bude provedeno na posledním turnaji v roce v Brně.

 

TURNAJE:

18. 3. 2020  Sportovní hry Předměřice nad Labem

16. 5. 2020   Turnaj ve stolním tenise Hradec Králové

září,říjen       Olomouc

listopad        Brno

 

PROPOZICE

čtěte zde