EPDA Facebook

Přihláška na ozdravný pobyt v Jilemnici

ve formátu - xxxxxxxxx
ve formátu - xxxxxxxxx

 

Prohlášení:

Jsem si vědom(a), že pobyt není pojištěn proti úrazu. Své pohybové aktivity přizpůsobím svému zdravotnímu stavu a v případě zájmu si sjednám pojištění sám(a).

Fotografie a videa z pobytu mohou být použity pro zveřejnění v dokumentech organizace.