EPDA Facebook

Loreta s Mirkou

Vydáno: 18.11.2017, 10:47
Rubrika: Praha | komentáře (0)

Loreta s Mirkou

 

Další vynikající komentovaná prohlídka s Mirkou Gáškovou nadchla účastníky pražského klubu.  Ve studeném listopadovém počasí došlo, jako ostatně po každé procházce Prahou, na dokončení setkání v restauraci.

     Pražská Loreta či krátce Loreta je soubor barokních staveb na východní straně Loretánského náměstí v Praze na Hradčanech. Hlavní reprezentativní fasáda do náměstí má věž se zvonkohrou, za ní se nachází nádvoří lemované poutními ambity a kostelem Narození Páně, které obklopují ústřední loretánskou kapli Panny Marie. Areál je krytou chodbou spojen s klášterem kapucínů při kostele Panny Marie Andělské, který je správcem Lorety.

      Podle legendy je svatá chýše domek, ve kterém žila Panna Marie v Nazaretu, který andělé při vpádu saracénů přenesli přes moře do jihoitalského Loreta. Z tohoto poutního místa se úcta šířila do celé Evropy a byly zakládány kopie či napodobeniny domku - kaple. Loretánská kaple na Hradčanech vznikla při klášteře kapucínů, kteří ji od počátku až dodnes spravují. Stavba kaple začala v roce 1626 a byla vysvěcena 25. března 1631. Výstavbu financovala hraběnka Benigna Kateřina z Lobkovic (1594-1653). Má být kopií kaple z italského Loreta, navržené italským architektem Giovanni Orsim, fasáda je vyzdobena sochami starozákonních proroků a výjevy z legendy o životě a domku Panny Marie Loretánské. Uvnitř je pravděpodobně vezděno několik trámů a cihel, které pocházejí přímo z italské Lorety.[zdroj?] Kaple má na hlavním oltáři poutní sošku Loretánské černé madony, oltář zdobí stříbrné reliéfy. Stěny jsou po způsobu italské Lorety vyzdobeny fragmenty maleb.

 

Přílohy

Loreta 2017

 

Ruda Parkinson klub Praha, Společnost Parkinson, z. s.
Předseda Rudolf Ohanka
Mobil 777831388
E-mail rudobus@seznam.cz
Web Web PK Praha 

 

 

 

 

 

Přihláška za člena Společnosti Parkinson, z. s.

logo PK Praha

 

6-IMG_5292