Kancelář: Volyňská 20, 100 00 Praha 10
Úřední hodiny: pondělí a středa, 8:00 - 15:00
Č. účtu: 1766 806 504/0600
E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz
Telefon: (+420) 272 739 222
EPDA Facebook

2. MÍSTO pro PK Praha v soutěži Tuzemský um 2017

Vydáno: 15.6.2017, 14:18
Rubrika: Praha | komentáře (3)

 

Obrázky ze soutěžního dne Tuzemský um 2017, které se pražskému klubu Společnosti Parkinson určitě vydařilo. Stříbrné medaile a druhé místo je toho dostatečným důkazem. Díky všem soutěžícím i organizátorům.  Když se za rok sejdeme v hojnějším počtu máme velikou naději na vítězství. Tak za rok !!!!

                                                                                                                                                      Věra a Bohouš Skoupí  
 
Odkaz na stránky PK Praha

Přílohy

TUZEMSKÝ UM 2017

 

logo PK Praha 536

 6-IMG_5292

10 let PK Praha

PK Praha vznikl v roce 2000, měl asi 70 členů a po zhruba roční činnosti zanikl. Důvodem zániku byl jednoduchý problém, nenašli se lidé ochotní se aktivně angažovat. V roce 2003 se o probuzení činnosti klubu pokusila D. Daňková, ale v r. 2004 byla činnost klubu rezignací předsedkyně ukončena.

 

Výbor Společnosti se pokusil alespoň částečně nahradit činnost pražského Klubu podle svých časových možností. Pokračovalo se v rehabilitačním tělocviku a v některých důležitých společných akcích.

 

Teprve v roce 2006 se z iniciativy několika osob podařilo obnovit běžnou klubovou činnost. Zvolen byl čtyřčlenný výbor v čele s předsedkyní Bc. Petrou Skalovou a za lékařského garanta byl vybrán doc. MUDr. Jan Roth, CSc.

 

Paní Odehnalová sehnala klubovou místnost v Centru pro zdravotně postižené v Balbínově ulici č. 6 na Praze 2, kde probíhaly klubové schůzky. Dále bylo zajištěno pravidelné cvičení v Sokole Pražském, logopedická cvičení a rehabilitační cvičení v bazénu Sport Klubu v Rytířské ulici.

 

 

V roce 2010 se vedení klubu ujala Mgr. M. Kramerová, aktivní v organizování programu klubu byly Lea Skácelová a Mária Opltová. Schůzky klubu se několik let s úspěchem konaly v klubovně Hagiboru, klub zde mohl využívat k přednáškám a dalším akcím přednáškový sál. V červnu 2014 se předsedkyní stala

J. Večlová, která bohužel činnost ukončila na konci roku 2014.

 

Opět jsme hledali dobrovolníky ochotné aktivně se angažovat pro práci v klubu a stále chybí. Vedení SP se podařilo v r. 2015 navázat spolupráci s Centrem RoSa v Kobylisích a udržet nejen klubovou činnost, ale zajistilo i nové cvičení - na židlích a cvičení s hudbou. V kanceláři ve Volyňské probíhala akce Psychologie, která vás bude bavit.

 

Popřejme pražskému klubu, aby našel nové členy-organizátory, a mohl tak být i nadále místem setkávání a nových zážitků.

 

Zdislava Freund, předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s.