25 let (1994 - 2019)
EPDA Facebook

PK ČB v roce 2012

Vydáno: 1.2.2013, 22:12
Rubrika: Č.Budějovice | komentáře (0)

PK ČB v roce 2012
Co jsme všechno stihli v roce 2012
Klub Parkinson České Budějovice

 
     obnovil svoji činnost před 4 roky. V současné době má 86 členů, z toho 66 nemocných a 20 RP a sympatizujících. Každou středu navštěvujeme rekondiční cvičení, příp. plavání v areálu Nemocnice v Českých Budějovicích. Cvičení vedou fyzioterapeutky z oddělení rehabilitace. Od září zahajujeme cvičení ve Strakonicích, kde budou mít možnost cvičení, nejen ze Strakonic, ale i z Písku a okolí. Pravidelně se scházíme, většinou poslední čtvrtek v měsíci, na schůzkách Klubu na ZSF JU v Českých Budějovicích. Tuto možnost máme díky vedení Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na pozvání organizátorů jsme se zúčastnili zajímavého programu Erasmus, zaměřeného na multidisciplinární posílení seniorů v komunitách za účasti studentů z Anglie, Finska, Maďarska a ČR, včetně „workshops“ ve skupinách, které byly složeny zčásti ze studentů a zčásti ze seniorů.


     Uspořádali jsme několik odborných přednášek. Mgr. Šnorek, psycholog z Nemocnice v Českých Budějovicích, nám přiblížil problémy, které mohou nastat v případě našeho onemocnění, ale i způsoby, jakými je zvládat. Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D. přednášel na odborném semináři o životě s duodopou. MUDr. Petr Dušek z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze přednášel na téma Parkinsonova nemoc a osobnost. Náš lékařský garant MUDr. Josef Šafr nás seznamuje s různými problémy, které se týkají Parkinsonovy nemoci a trpělivě odpovídá na naše dotazy.

 
     U příležitosti dne Parkinsonovy nemoci tj. 11. 4., jsme se snažili seznámit veřejnost s existencí nemocných Parkinsonovo chorobou a s projevy této nemoci. Byli jsme přijati u hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Jiřího Zimoly, byl nám věnován článek v Českobudějovických listech, dostali jsme možnost hovořit o Parkinsonově nemoci v Jihočeském rozhlase a v televizi. Uspořádali jsme seminář o Parkinsonově nemoci spolu se ZSF JU v Českých Budějovicích. Zúčastnili jsme se také celostátního výstupu nemocných PN na Říp. Spolu s námi se zúčastnila i neuroložka MUDr. Burdová a fyzioterapeuté z Lázní Hotelu Vráž. V časopise EPDA plus č.20 z podzimu 2012 bylo citováno z příspěvku naší předsedkyně o „Životě s Parkinsonem.“

 
     V květnu jsme se také zúčastnili rekondičního pobytu na Šumavě v Hojsově Stráži. Přálo nám počasí a pobyt zpříjemňoval i výborný personál. Spolu s parkinsoniky z plzeňského klubu jsme navštívili hrad Velhartice. Sešli jsme se také na víkend v České Krumlově. Někteří město neznali a byli velmi překvapeni krásou jednoho z jihočeských měst. 
Stali jsme se členy Jihočeské krajské rady zdravotně postižených, tzn. zase větší možnost informací.

 
     Zúčastnili jsme se spolu s několika dalšími členy Společnosti Parkinson o.s. „6. WALDVIERTLER PARKINSON-INFORMATIONSTAGE v Karlsteinu v Rakousku. Získali jsme kontakt na „Klub Parkinson“ v Linci.

 
     Pořádáme různá setkání našich členů u některých z parkinsoniků. Tato setkání jsou velice příjemná. 23.9.2012 jsme se zúčastnili akce Klubu Parkinson Plzeň „Jan Blažej Santini-Aichel-genius barokního stavitelství“. Akce byla výborně připravená, vrátili jsme se domů sice unaveni, ale nabiti novými zážitky. 7.-10.10.2012 jsme uspořádali spolu S Klubem Parkinson Plzeň víkendový pobyt na Šumavě v penzionu Bílá Strž v Hojsově Stráži. Počasí nám přálo, každý snad našel nějaké houby, tak jsme uspořádali výstavu hub s výkladem pan profesora Sadílka.


     Navštívili jsme také Lipno a Stezku v korunách stromů. Mrzí nás, že letos nám nevyšlo setkání chatařů. Snad příště.

 
     28.10.2012 jsme byli spolupořadateli Slavnostního koncertu duchovní hudby v Českých Budějovicích. Koncert byl nádherným zážitkem pro nás pro všechny a plně obsazený kostel byl milou odměnou za práci spojenou s organizací.

 
     V listopadu budeme zlepšovat naši fyzickou i psychickou kondici na rekondičním pobytu v Lázních hotelu Vráž. Máme v úmyslu navštívit také termální lázně v Bad Fuessingu. V listopadu nás také čeká výroční členská schůze. Máme své webové stránky, kde najdete informace o našem klubu a jeho činnosti. Většinu finančních prostředků na naši činnost si zajišťujeme sami, hlavně díky sponzorům z Jihočeského kraje.

 
     V Klubu Parkinson České Budějovice se sešlo několik desítek lidí, kteří jsou postiženi stejnou nemocí a kteří neváhají pomoci jeden druhému. To samé platí o jejich blízkých. Naše činnost může být taková jaká je jenom dík všem, kteří se snaží pomoci podle svých sil a možností. V Klubu panují velmi dobré vztahy mezi lidmi. Chtěla bych všem poděkovat za vše co dělají členové klubu pro sebe i pro ostatní i ti, kteří nám pomáhají v každodenním boji s PN.

 
Šindelářová 29.10.2012

 

Parkinson klub České Budějovice,

Společnost Parkinson, z. s.

 Předseda Maria Vinciková
 Tel.: 737907050
 E-mail: mvincikova@centrum.cz
 Web:  

 

 

 

 

 

SEZNÁMENÍ SE CVIČEBNÍMI AKTIVITAMI PK ČESKÉ BUDĚJOVICE     

Stává se nepsanou tradicí, že cvičení je pro parkinsoniky stejně důležité jako ve stravě základní potraviny.  PROČ ?  Inu, pohyb je základní dovedností od batolete a provází nás do samého konce života a když tuto dovednost nemáme, ztratíme téměř vše... Proto také základní motivací našich schůzek je pohyb a všechno kolem něj. 

Podívejme se na cvičební činnosti našeho klubu konkrétně.  

KDY cvičíme:

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Areál nemocnice - tělocvična
STŘEDA   15.30 - 16.30 hod.    

STRAKONICE 
Sdružení  zdravotně postižených  ČR,  Stavbařů 213
ČTVRTEK    14.00 - 15.00  hod.    

TÁBOR 
Klubovna v Domě s peč. službou na Pražském sídlišti
STŘEDA    od 14.00 hodin  

Nepodceňujme pohyb, protože jakákoliv pohybová aktivita je pro nás přínosem, co víc přímo i darem.  I malý pohyb je pohybem, to mějme vždy na paměti.  

cvičení ČB 2

Závěrem jeden slogan : 

AŤ JE ČTVRTEK NEBO STŘEDA, CVIČIT JE NÁM STÁLE TŘEBA             

Pavel Malý