25 let (1994 - 2019)
EPDA Facebook

PK ČB v roce 2012

Vydáno: 1.2.2013, 22:12
Rubrika: Č.Budějovice | komentáře (0)

PK ČB v roce 2012
Co jsme všechno stihli v roce 2012
Klub Parkinson České Budějovice

 
     obnovil svoji činnost před 4 roky. V současné době má 86 členů, z toho 66 nemocných a 20 RP a sympatizujících. Každou středu navštěvujeme rekondiční cvičení, příp. plavání v areálu Nemocnice v Českých Budějovicích. Cvičení vedou fyzioterapeutky z oddělení rehabilitace. Od září zahajujeme cvičení ve Strakonicích, kde budou mít možnost cvičení, nejen ze Strakonic, ale i z Písku a okolí. Pravidelně se scházíme, většinou poslední čtvrtek v měsíci, na schůzkách Klubu na ZSF JU v Českých Budějovicích. Tuto možnost máme díky vedení Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na pozvání organizátorů jsme se zúčastnili zajímavého programu Erasmus, zaměřeného na multidisciplinární posílení seniorů v komunitách za účasti studentů z Anglie, Finska, Maďarska a ČR, včetně „workshops“ ve skupinách, které byly složeny zčásti ze studentů a zčásti ze seniorů.


     Uspořádali jsme několik odborných přednášek. Mgr. Šnorek, psycholog z Nemocnice v Českých Budějovicích, nám přiblížil problémy, které mohou nastat v případě našeho onemocnění, ale i způsoby, jakými je zvládat. Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D. přednášel na odborném semináři o životě s duodopou. MUDr. Petr Dušek z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze přednášel na téma Parkinsonova nemoc a osobnost. Náš lékařský garant MUDr. Josef Šafr nás seznamuje s různými problémy, které se týkají Parkinsonovy nemoci a trpělivě odpovídá na naše dotazy.

 
     U příležitosti dne Parkinsonovy nemoci tj. 11. 4., jsme se snažili seznámit veřejnost s existencí nemocných Parkinsonovo chorobou a s projevy této nemoci. Byli jsme přijati u hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Jiřího Zimoly, byl nám věnován článek v Českobudějovických listech, dostali jsme možnost hovořit o Parkinsonově nemoci v Jihočeském rozhlase a v televizi. Uspořádali jsme seminář o Parkinsonově nemoci spolu se ZSF JU v Českých Budějovicích. Zúčastnili jsme se také celostátního výstupu nemocných PN na Říp. Spolu s námi se zúčastnila i neuroložka MUDr. Burdová a fyzioterapeuté z Lázní Hotelu Vráž. V časopise EPDA plus č.20 z podzimu 2012 bylo citováno z příspěvku naší předsedkyně o „Životě s Parkinsonem.“

 
     V květnu jsme se také zúčastnili rekondičního pobytu na Šumavě v Hojsově Stráži. Přálo nám počasí a pobyt zpříjemňoval i výborný personál. Spolu s parkinsoniky z plzeňského klubu jsme navštívili hrad Velhartice. Sešli jsme se také na víkend v České Krumlově. Někteří město neznali a byli velmi překvapeni krásou jednoho z jihočeských měst. 
Stali jsme se členy Jihočeské krajské rady zdravotně postižených, tzn. zase větší možnost informací.

 
     Zúčastnili jsme se spolu s několika dalšími členy Společnosti Parkinson o.s. „6. WALDVIERTLER PARKINSON-INFORMATIONSTAGE v Karlsteinu v Rakousku. Získali jsme kontakt na „Klub Parkinson“ v Linci.

 
     Pořádáme různá setkání našich členů u některých z parkinsoniků. Tato setkání jsou velice příjemná. 23.9.2012 jsme se zúčastnili akce Klubu Parkinson Plzeň „Jan Blažej Santini-Aichel-genius barokního stavitelství“. Akce byla výborně připravená, vrátili jsme se domů sice unaveni, ale nabiti novými zážitky. 7.-10.10.2012 jsme uspořádali spolu S Klubem Parkinson Plzeň víkendový pobyt na Šumavě v penzionu Bílá Strž v Hojsově Stráži. Počasí nám přálo, každý snad našel nějaké houby, tak jsme uspořádali výstavu hub s výkladem pan profesora Sadílka.


     Navštívili jsme také Lipno a Stezku v korunách stromů. Mrzí nás, že letos nám nevyšlo setkání chatařů. Snad příště.

 
     28.10.2012 jsme byli spolupořadateli Slavnostního koncertu duchovní hudby v Českých Budějovicích. Koncert byl nádherným zážitkem pro nás pro všechny a plně obsazený kostel byl milou odměnou za práci spojenou s organizací.

 
     V listopadu budeme zlepšovat naši fyzickou i psychickou kondici na rekondičním pobytu v Lázních hotelu Vráž. Máme v úmyslu navštívit také termální lázně v Bad Fuessingu. V listopadu nás také čeká výroční členská schůze. Máme své webové stránky, kde najdete informace o našem klubu a jeho činnosti. Většinu finančních prostředků na naši činnost si zajišťujeme sami, hlavně díky sponzorům z Jihočeského kraje.

 
     V Klubu Parkinson České Budějovice se sešlo několik desítek lidí, kteří jsou postiženi stejnou nemocí a kteří neváhají pomoci jeden druhému. To samé platí o jejich blízkých. Naše činnost může být taková jaká je jenom dík všem, kteří se snaží pomoci podle svých sil a možností. V Klubu panují velmi dobré vztahy mezi lidmi. Chtěla bych všem poděkovat za vše co dělají členové klubu pro sebe i pro ostatní i ti, kteří nám pomáhají v každodenním boji s PN.

 
Šindelářová 29.10.2012

 

Parkinson klub České Budějovice,

Společnost Parkinson, z. s.

 Předseda Maria Vinciková
 Tel.: 737907050
 E-mail: mvincikova@centrum.cz
 Web: http://cb-parkinsonklub.cz/ 

 

 

 

 

 

Historie vzniku PK České Budějovice

Klub Parkinson České Budějovice vznikl už 23.1.2001. Hlavní organizátor a předseda Ing. Josef Coufal ale v květnu 2001 náhle zemřel. Vedení Klubu se ujala slečna Lucie Skupníková, která se stala předsedkyní. Díky jí Klub neskončil svoji činnost. Obdivuhodně a obětavě několik let Klub vedla. Zastupovala ho navenek, zajišťovala různé akce a zároveň vedla rekondiční cvičení pacientů s PN. Uskutečnil se také rekondiční pobyt na Lipně v Hrdoňově. V době jejího vedení se Klub rozrostl a zvýšil se zájem o členství mezi parkinsoniky a jejich blízkými z celého Jihočeského kraje. Vzhledem ke svém zdravotnímu stavu se musela paní Suchá-Skupníková vzdát práce pro nemocné PN. Klub nevyvíjel ¨prakticky žádnou činnost, jenom díky cvičitelkám bylo rekondiční cvičení pravidelně každý týden. Dnes má Lucka dva vytoužené krásné chlapečky a vychutnává si mateřskou dovolenou.

V roce 2008 byl ustanoven přípravný výbor pro obnovu Klubu Parkinson České Budějovice a na schůzi 22.10.2008 byla činnost Klubu opět obnovena. Byl zvolen nový výbor, pokračovalo se v pravidelném cvičení, začali jsme se scházet jednou za měsíc na pravidelných schůzkách. Pořádáme odborné přednášky , zúčastňujeme se akcí pořádaných SP a také ostatními kluby.

Uskutečnili jsme také rekondiční pobyt na Šumavě, a to na Kvildě a pak na Železné Rudě. Tři roky za sebou jsme absolvovali výlet na Kleť (nejvyšší horu Blanského lesa), výstup na Říp (na den Parkinsoniků) a další. Začaly také fungovat internetové stránky našeho Klubu, které informují právě o činnosti Klubu Parkinson České Budějovice.

V letošním roce se nám povedlo uspořádat poměrně dost akci, a to díky všem členům klubu.

B. Šindelářová - bývalá předsedkyně klubu

Fotogalerie :

Koncert v ČB 2012

Vráž Lázně 11/2011

Rekondiční pobyt Vráž 2012