Kancelář: Volyňská 20, 100 00 Praha 10
Úřední hodiny: pondělí a středa, 8:00 - 15:00
Č. účtu: 1766 806 504/0600
E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz
Telefon: (+420) 272 739 222
EPDA Facebook

Elektronická přihláška za člena Společnosti Parkinson, z. s.

 
  • Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly zpracovány do databáze členů Společnosti Parkinson, o.s., bez poskytnutí 3. osobě (výjimku tvoří jméno a adresa firmě distribuující časopis Parkinson) při zachování ochrany osobních dat ve smyslu zákona č.101/2000Sb. Souhlasím, aby mé fotografie byly využity pro potřeby webu SP a časopisu Parkinson.

Ulice, číslo domu, obec, PSČ

Případně osobu, která vám může předat vzkazPřihláška za člena Společnosti Parkinson, z. s.

Přihlášku lze podat také

vytištěním a vyplněním tohoto  FORMULÁŘE  a odesláním na adresu :

Společnost Parkinson, z. s., Volyňská 20, 10000 Praha 10

Poštou vám přijde Průkaz člena Společnosti Parkinson, z. s. a pokyny k zaplacení členského příspěvku.

Členské příspěvky pro rok 2018

Částka   200 Kč
 č.ú.  1766806504 / 0600
 variabilní symbol  2018
 specifický symbol  číslo klubu
 poznámka  jméno, adresa, popř. č. průkazu

 Čísla klubů :

03 Brno, 04 Červený Kostelec, 05 České Budějovice, 07 Havlíčkův Brod, 08 Hradec Králové, 09 Krnov, 10 Liberec, 11 Litomyšl, 12 Mladá Boleslav, 13 Most, 14 Olomouc, 16 Pardubice, 17 Plzeň, 19 Praha, 20 Ústí nad Labem, 21 Zlín, 22 Žďár nad Sázavou, 24 Uherské Hradiště

Splatnost: od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018