EPDA Facebook

O NÁS

Společnost Parkinson, z. s.  sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994.

Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů.

 • Zakládá Parkinson kluby po celém území České republiky – v současné době je jich 19 - jejichž hlavní náplní je organizování docházkového cvičení
 • organizuje ozdravné pobyty s odborným programem
 • vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům až do schránky
 • organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin
 • provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci
 • pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
 • navazuje kontakty a spolupráci s dalšími podobně zaměřenými organizacemi ČR
  i zahraničními

Členem SP se může stát osoba starší 18 let, bez rozdílu státní příslušnosti.
K členství se lze přihlásit:
doručením písemné přihlášky  do kanceláře SP, nebo prostřednictvím kteréhokoli PK, nebo elektronickou přihláškou na webu SP.

  

 

 

 

Podpořit nás můžete:

 • trvalým příkazem z účtu na účet Společnosti Parkinson, z. s. - 1766806504/0600 - pokud nám sdělíte vaši adresu zašleme vám potvrzení o přijetí daru za rok a výroční zprávu organizace
 • jednorázovým darem na účet organizace 1766806504/0600 - vystavíme darovací smlouvu i potvrzení o přijetí daru
 • realizací vašich internetových nákupů pomocí aplikace GIVT - neplatíte ani korunu navíc

Pacienti s Parkinsonovou nemocí vám děkují za podporu.

GIVT_facebook_cover_event