25 let (1994 - 2019)
EPDA Facebook

Děkujeme za finanční podporu našich aktivit ve prospěch nemocných - Darovací smlouva

CELOREPUBLIKOVÉ PROJEKTY 2018 

Název

Financován

Obsah

Termín realizace

Pravidelná rehabilitační cvičení pro osoby s Parkinsonovou chorobou

dotace MZČR - PGP G2

Docházková cvičení a plavání organizovaná kluby každoročně
Organizační servis pacientské organizace s 20 středisky dotace ÚV Nájem kanceláře, telefony, energie, cestovné, poštovné, webové stránky každoročně
Časopis Parkinson a tiskoviny poradenského centra dotace ÚV   každoročně
Rekondiční pobyty dotace MZČR - PGP G1 5 pobytů každoročně
Poradenské centrum PN dotace ÚV Shromažďuje poznatky pacientů, poskytuje konzultace od roku 2014
Výstup na horu Říp

2017 Ing.Nedoma

2018 ÚV, UCB

Celospolečenská akce k Světovému dni Parkinsonovy nemoci, který připadá na 11. dubna každoročně
Pokračování členství v Evropské asociaci Parkinsonovy nemoci EPDA dotace ÚV Přenášení informací evropských organizací, účast na kongresech EPDA každoročně
Značka PARKINSON standard dotace ÚV.
2017 kraj Plzeň
Zajištění odpovídající péče pacientům v pokročilých stadiích nemoci od roku 2016
Publikace Jak pečovat doma 2017 dar UCB Návody a zdroje informací pro osoby pečující o pacienta s PN 2017

 

 

Projekt Rehabilitační cvičení pacientů s Parkinsonovou nemocí je každoročně podpořen dotací z Programu grantové podpory MZČR. V tělocvičně v místě klubu cvičí pacienti pod vedením odborné cvičitelky jednou až dvakrát týdně. V některých klubech probíhá i cvičení v bazénu, nebo logopedie.
Rehabilitace jako součást léčby PN - nutnost zachování pohybu cvičením je již dostatečně prokázána. Záměrem Společnosti Parkinson, z. s. je přenést zodpovědnost organizovat skupinová cvičení pro pacienty s PN na rehabilitační oddělení nemocnic.Bočková P2154055