25 let (1994 - 2019)
EPDA Facebook

Elektronická přihláška za člena Společnosti Parkinson, z. s.

 
  • Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly zpracovány do databáze členů Společnosti Parkinson, o.s., bez poskytnutí 3. osobě (výjimku tvoří jméno a adresa firmě distribuující časopis Parkinson) při zachování ochrany osobních dat ve smyslu zákona č.101/2000Sb. Souhlasím, aby mé fotografie byly využity pro potřeby webu SP a časopisu Parkinson.

Ulice, číslo domu, obec, PSČ

Případně osobu, která vám může předat vzkaz 

Přihláška

 

Členské příspěvky pro rok 2019

Částka   200 Kč
 č.ú.  1766806504 / 0600
 variabilní symbol  2019
 specifický symbol  číslo klubu
 poznámka  jméno, adresa, popř. č. průkazu

 

 

 

 

 

 

Čísla klubů :

03 Brno, 04 Červený Kostelec, 05 České Budějovice, 06 Děčín, 07 Havlíčkův Brod, 08 Hradec Králové, 09 Krnov, 10 Liberec, 11 Litomyšl, 12 Mladá Boleslav, 13 Most, 14 Olomouc, 16 Pardubice, 17 Plzeň, 19 Praha, 20 Ústí nad Labem, 21 Zlín, 22 Žďár nad Sázavou, 24 Uherské Hradiště

Splatnost: od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019