25 let (1994 - 2019)
EPDA Facebook

11. ročník výstupu na horu Říp

Vydáno: 27.1.2018, 10:15
Rubrika: E.P.D.A., AKTUALITY_1 | komentáře (0)

11. ročník výstupu na horu Říp

 

I v roce 2018 se Společnost Parkinson, z. s. připojuje tradičním výstupem na horu Říp k akcím, které probíhají po celém světě a jsou konány u příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci připadajícím na 11. duben.

Říp 2018 plakát_fin

Klikněte na plakát pro jeho zvětšení

 

Přihlaste se na akci telefonicky 774 443 561 nebo freund@spolecnost-parinson.cz

Účastnický poplatek 100 Kč/os se vybírá při vstupu o sálu, kde také obržíte účastnickou samolepku (na jejímž základě obdržíte certifikát o výstupu na vrcholu Řípu), lístek na oběd.

Z Prahy je vypraven autobus, přistavený na parkovišti Hlavního nádraží, odjezd v 9.00hod.Vedoucím autobusu je Ing. Šula - 606406186. Autobus je zdarma.

 

Náklady na autobus a oběd pro účastníky jsou hrazeny z dotace Úřadu vlády, program a další náklady z daru firmy UCB.
Děkujeme.

 

 

 

V neděli 8. dubna 2018 se Společnost Parkinson, z. s. svou akcí
11. výstup na horu Říp připojí k celosvětové kampani
UNITE for PARKINSON´S.
 

 

EPDA (Evropská asociace pro PN) vyhlásila kampaň UNITE for PARKINSON´S, v rámci které se uskuteční podobné akce po celém světě a která má za cíl přivést pozornost k projevům a příznakům nemoci, edukovat tak veřejnost, a zároveň upozornit na fakt, že 200 let od popsání této nemoci neznáme příčinu jejího vzniku.

Ve veřejnosti existuje hlad po informacích o této nemoci, většinou si ji pletou s Alzheimerovou nemocí.(Pacient s AN je fyzicky v pořádku, mozek však trpí postupující demencí a po několika letech umírá. Pacient s PN vlivem nedostatku dopaminu v mozku ztrácí pohybové dovednosti, zhoršuje se koordinace funkcí vnitřních orgánů, což se navenek projevuje zpomaleností až ztuhnutím, za „plného vědomí“.) Nemocí ovlivněná koordinace pohybů velmi připomíná stav opilosti, zpomalenost v reakcích bývá pokládána za demenci. Pacienti se o svou nemoc nijak „nezasloužili“ , většinou jsou to lidé, kteří byli velmi úspěšní ve svých profesích.

Společnost Parkinson, z. s. – sdružuje pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich blízké, a to už od roku 1994. Má 600 členů v 19 klubech po celé republice. Vydává vlastní časopis, organizuje skupinová cvičení v klubech a pořádá rekondiční pobyty. Provozuje poradenské centrum a realizuje další projekty jako Rehabilitace jako součást léčby PN, nebo značka Parkinson standard. 11. výstup na horu Říp – tradiční akce konaná při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci, který připadá na 11. dubna. letos proběhne v neděli 8. dubna od 10.00 hod.  a sejdeme se v Hostinci Pod Řípem v Krabčicích.

Akce se účastní 100 – 150 lidí a srdečně zveme i Vás i s rodinnými příslušníky.

Chcete-li podpořit naše aktivity ve prospěch pacientů s PN, použijte č.ú. 176 680 6504/ 0600, VS 299.

EPDA-logo1

epda-member-badge(webové stránky EPDA lze zobrazit v českém jazyce použitím okénka v pravém horním rohu webu)

EPDA je evropská asociace zabývající se tématem Parkinsonovy nemoci. Sdružuje všechny, kteří onemocněli, jejich rodinné příslušníky, zdravotníky a další profese související s nemocí. 

Je řízena týmem profesionálů s mnohaletou zkušeností.

Lidé nemocní PN musí čelit řadě překážek, které se liší napříč Evropou.

Proto EPDA provádí výzkum, zjišťuje, jaké potřeby lidé mají, snaží se pochopit překážky, které negativně ovlivňují průběh Parkinsonovy nemoci.

Vede rozsáhlé diskuze, buduje koalice v celé Evropě, vytváří národní modely komplexní péče vyhovující potřebám každého systému zdravotní péče v zemích Evropy.

Působí i v oblasti politiky, kde spolupracuje s poslanci Evropského parlamentu.

Dělá vše pro to, aby lidé nemocní Parkinsonovou nemocí mohli prožívat plnohodnotný život.

* * *

Společnost Parkinson, z.s., jako dlouholetý člen, se podílela na českém vydání tří dílů publikace "Život s PN", které EPDA vydala.

Život s PN - I. díl

Život s PN - II. díl

Život s PN - III. díl

 

* * *

Členství Společnosti Parkinson, z. s. v EPDA  je podporováno dotaci Úřadu vlády ČR